Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Jämställdhet Med en riktad lönesatsning till erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare tar den rödgrönrosa majoriteteten i Stockholm  ytterligare ett steg för att minska de orättvisa löneskillnaderna, skriver Stockholms personalborgarråd Clara Lindblom (V). 

 Vänsterpartiet har tillsammans med den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm på område efter område arbetat för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan män och kvinnor.

Nu tar vi ytterligare ett steg för rättvisa löner när vi gör en riktad lönesatsning till erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare.

För två år sedan gjorde vi i majoriteten en riktad lönesatsning till kommunens kvinnodominerade välfärdsyrken. Det var en satsning som höjde lönerna för de lägst betalda i staden och fyra av fem som fick ta del av satsningen var kvinnor, och de allra flesta jobbade inom äldreomsorgen och förskolan.

Nu genomför vi en ny lönesatsning på ett mycket angeläget område, socialtjänsten.

Sedan den rödgrönrosa majoriteten tog över styret av Stockholms stad har det varit en av våra prioriterade frågor att förbättra arbetsvillkoren i socialtjänsten.

Många år av nedskärningar under det tidigare borgerliga styret hade lämnat socialtjänsten underfinansierad. Vi har till exempel satsat 234 miljoner kronor extra på socialtjänstens barn- och ungdomsvård under de första tre budgetar vi har tagit fram.

Det var en satsning som höjde lönerna för de lägst betalda i staden och fyra av fem som fick ta del av satsningen var kvinnor.

 

Det kan jämföras med de borgerliga partiernas 160 miljoner totalt under alla de åtta åren de styrde. Vi har också tagit fram en handlingsplan för att förbättra socialsekreterares och biståndshandläggares arbetssituation.

I den ingår till exempel sådana saker som att mäta antalet ärenden och att anställda administratörer som kan avlasta socialsekreterarnas arbete.

Och i det arbetet går vi framåt, vi har anställt 35 nya administratörer bara inom barn- och ungdomsvården. Det gör att socialsekreterarna får mer tid att göra det de är utbildade för – att arbeta socialt.

Men det finns fler steg att ta för bättre arbetsvillkor inom socialtjänsten och ett sådant tar vi nu. I Stockholms stads budget för nästa år lägger vi 17 miljoner kronor på en lönesatsning riktad till erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare.

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Stockholmare ska kunna lita på att socialtjänsten finns där om de någon gång behöver den.

 

Det här gör vi för att behålla de erfarna medarbetare vi har, för att få fler att vilja arbeta inom socialtjänsten och för att stärka ett kvinnodominerat yrke.

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Stockholmare ska kunna lita på att socialtjänsten finns där om de någon gång behöver den. Därför är det jätteviktigt att de erfarna medarbetare vi har vill stanna inom socialtjänsten.

Det återstår mycket arbete för att de som arbetar inom socialtjänsten i Stockholm ska få en helt fungerande arbetsmiljö. Men jag är stolt och glad över att återigen kunna göra en ordentlig satsning på lönerna i ett kvinnodominerat välfärdsyrke. Det är ingen tvekan om att det behövs.

Clara Lindblom (V),  är personalborgarråd Stockholms stad