Näringslivets Medieservice driver kampanjer i det fördolda. Utspel på sociala konton som ser ut att vara skrivna av privatpersoner är i själva verket kampanjer finansierade av näringslivet.

Uppgifterna om Näringslivets Medieservice (NMS) är få. I Svenskt Näringslivs årsredovisning från 2017 påpekas att NMS varit viktigt för att styra debatten. Då fanns också flera små pamfletter producerade av NMS, däribland Skattefakta, Jobbfakta och Välfärdsfakta. Journalisten Sverker Lindström, som vid den tiden granskade högerns tankesmedjor, försökte gräva vidare. Men trots ihärdigt letande hittade han ingen ytterligare information om NMS. Inga omnämnanden från Svenskt Näringsliv och ingen registrering som aktiebolag.

När jag själv sökte fakta om NMS för något år sedan hittade jag en uppgift om att Tobias Holdstock från NMS varit huvudtalare på att möte arrangerat av Moderat Skolungdom. När jag ringde upp Holdstock på Stiftelsen Fritt Näringsliv, där han arbetar idag, svarade han att han inte var beredd att prata om saken. Sedan lade han på luren.

NMS-arbetarna att en hård ton är bra eftersom det ofta innebar ett större genomslag

I sommar har tidningen ETC grävt vidare och intervjuat tre personer som har jobbat för NMS. De berättar att de har tagit fram underlag, kartlagt motståndare till vänster, haft kontakt med borgerliga ledarskribenter och drivit kampanjer på sociala medier.

Att det är svårt för utomstående att undersöka NMS är inte märkligt. Insynen är minimal. Alla som jobbar för NMS är förbjudna att tala om verksamheten. I anställningsavtalet finns en särskild paragraf om sekretessen. Det är inte tillåtet att berätta om vad de gör eller vad de levererar.

Det mest intressanta i ETC:s granskning är uppgifterna om att de som är knutna till NMS använder många sociala konton för att driva kampanjer. Flera av dessa har startats eller fått hjälp av NMS. Några exempel är Rödgrönröra, Legalize Pink och Kränkvärt. En likartad metod är att nyttja medarbetarnas personliga twitterkonton för att sprida NMS-budskap och att sponsra influencers.

Konsekvensen blir att läsarna vilseleds. De tror att de tar del av privatpersoners åsikter. I själva verket läser de kampanjer som är orkestrerade och finansierade av näringslivet. I detta fall genom Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Ofta är formuleringarna grova och i ETC konstaterar de tidigare NMS-arbetarna att en hård ton är bra eftersom det ofta innebar ett större genomslag.

Ingen från Svenskt Näringsliv eller Stiftelsen Fritt Näringsliv vill kommentera uppgifterna om NMS. Men Timbro har kommit med ett svar till ETC. Pressekteraren Ebba Koril, menar att tidningen ägnar sig åt konspirationsteorier och säger: ”NMS är inte CIA som bedriver eller har bedrivit någon spionverksamhet.”

Det är lätt att hålla med om att MNS inte sysslar med spioneri. Men deras verksamhet och dunkla metoder är tveksamma.