Sverige tillhörde de största bidragsgivarna till UNRWA 

Sverige gör som en rad andra länder och drar in biståndet till FN-organet UNRWA. Det är ett djupt oansvarigt beslut. Norges Jan Egeland kallade det igår för det mest oansvariga givarbeteende han upplevt under decennier av arbete med den sortens frågor.

Det viktigaste just nu är att förhindra att fler människor dör i Gaza. Det räcker inte med en omedelbar vapenvila: människor riskerar också att dö av bristen på sjukvård, läkemedel, rent vatten och mat. Kort sagt: av bristen på humanitär hjälp.

Ett omätligt lidande hos en befolkning som redan prövats svårt

Innan den 7 oktober var 8 av 10 av Gazas invånare beroende av bistånd. Läs det igen: 8 av 10. Detta var innan de blodiga terrordåden mot Israel, innan det senaste kriget bröt ut, med så omfattande bombningar att 27 000 människor har dött, och då är många av de kroppar som inte kunnat bärgas från rasmassorna ännu oräknade.

Huvudparten av biståndet till Gaza har förmedlats av UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, en FN-organisation som skapats just för att ge stöd till palestinier på flykt.

Det som står på spel när länder nu hotar med att dra in eller pausa sitt bistånd till UNRWA är alltså ett omätligt lidande hos en befolkning som redan prövats svårt under tre månader av total blockad och konstanta bombningar.

I december konstaterade den svenska biståndsmyndigheten Sida att en majoritet av Gazas invånare tvingats fly sina hem. De bor sedan dess i tält eller varhelst det går att få tak över huvudet: ofta i skolor eller andra byggnader där UNRWA bedriver verksamhet. 1,3 miljoner människor har sökt skydd hos UNRWA, i förhoppningen att de ljusblå FN-symboler som är målade på skolornas och sjukstugornas tak ska ge skydd mot den israeliska militärens attacker. Det är trångt och kallt. Sida rapporterar att sjukdomar sprids ”i snabb takt då det finns en skriande brist på rent vatten, toaletter och duschar och hälsovård och sjukvårdssystemen kollapsar”. Dessutom, skriver Sida, saknar de flesta mat för dagen och rent vatten att dricka.

I oktober beslutade Tidöregeringen att biståndet till Gaza skulle pausas. Biståndet har sedan dess enbart återupptagits till två organisationer (Gaza Community Mental Health och The Palestinian Medical Relief Society) samt till kooperativa We Effects projekt, trots att Sida efter en grundlig översyn kunnat dokumentera att det inte finns några kopplingar mellan svenska biståndsprojekt och Hamas styre i Gaza, och att de alltså inte kan anklagas för att stödja Hamas.

Biståndet är alltså delvis pausat, men det humanitära stödet har fortsatt. Och Sveriges humanitära stöd har kanaliserats just via UNRWA. Det svenska humanitära stödet till UNRWA har gått till att tillhandahålla grundläggande livsnödvändigheter: till UNRWA:s arbete med att leverera mat och vatten, och till de som sökt skydd i UNRWA:s skolor och byggnader.

Sverige tillhörde de största bidragsgivarna till UNRWA.

Sverige borde istället följa Spaniens exempel. Spanien har inte bara riktat hård kritik mot de länder som beslutat att dra in sitt bistånd till UNRWA utan har också själva tredubblat sitt stöd till Gaza.

Anklagelserna mot UNRWA om delaktighet i attackerna den 7 oktober gäller ”ett dussintal av de 30 000 som arbetar för UNRWA”, som Spaniens utrikesminister José Manuel Albares slagit fast.

När andra sviker borde vi steppa upp.