Linnea Engström MP

Det illegala fisket förstör för fiskeföretag som vill göra rätt för sig. Nu måste fler länder ställa upp på vårt gemensamma regelverk för skydd mot utfiskning, skriver Europaparlamentarikern Linnéa Engström (MP) med anledning av den pågående havskonferensen i New York.

Att inspirera fler länder att ta steget att aktivt bekämpa det illegala fisket är en av de viktigaste frågorna under denna veckas FN-konferens.

Mer än tre miljarder människor har fisk som sin huvudsakliga proteinkälla och i många utvecklingsländer är fisket den viktigaste sysselsättningen och inkomstkällan för miljontals medborgare.

När kampen om resurserna hårdnar måste vi förvissa oss om att vi förvaltar dem på bästa sätt och att de fördelas rättvist. Då finns det ingen plats för illegalt fiske.

Hela 15 % av världens samlade fiske är illegalt enligt bedömningar av FN:s livsmedelsorgan FAO. Totalt är fisken värd 23 miljarder dollar.

Den svarta fisken skapar oreda på våra marknader och konkurrerar med fisk från fiskeföretag som gör rätt för sig. Dessutom drar det illegala fisket undan mattan för alla ansträngningar att bevara och förvalta våra gemensamma fiskeresurser på ett hållbart sätt.

Den här veckan står Sverige tillsammans med Fiji värd för en stor FN-konferens i New York om haven med ledare från hela världen. Där ska det kritiska läget för våra hav och maritima resurser behandlas på högsta tänkbara nivå.

En av huvudfrågorna är att få stopp på överfisket och det illegala fisket. Utvecklingsländer är särskilt drabbade eftersom de saknar resurser att kontrollera sina vatten och stoppa olagligt beteende.

Överfiske är ett allvarligt hot mot hela det marina ekosystemet, matsäkerheten och den ekonomiska och sociala hållbarheten för kustsamhällen i världen.

På mitt initiativ antog Europaparlamentet förra veckan en resolution med anledning av FN:s havskonferens.

I resolutionen påminner parlamentet om att överfiske är ett allvarligt hot inte bara mot hela det marina ekosystemet utan också mot matsäkerheten och den ekonomiska och sociala hållbarheten för kustsamhällen i världen.

EU har sedan 2010 en lag som gör det möjligt att stoppa import av fisk från länder som inte följer internationella regler om fiske och inte kontrollerar sina båtar.

När EU som är världens största importör av fisk stänger sin marknad så svider det.

Men tyvärr finns det fortfarande alltför många andra marknader som är mindre nogräknade och den svarta fisken hittar annan avsättning. I resolutionen uppmanar jag och mina kollegor andra länder att följa EU:s exempel att stoppa import av olaglig fisk.

Ett första steg är att fler länder antar och genomför FAO:s avtal om hamnstadsåtgärder som trädde i kraft för precis ett år sedan. Det är ett regelverk som ger länderna möjlighet att hålla båtar som fiskar illegalt borta från sina hamnar.

Men än så länge är det bara 46 länder som anslutit sig och många av de stora marknaderna för fisk, såsom Kina och Japan, saknas.

Det är bra att världshaven och fisket nu är på den internationella agendan där dessa viktiga frågor hör hemma.

EU fortsätter sitt arbete för att komma åt det illegala fisket och förhoppningsvis kommer resten av världen med oss i båten.

Vi måste fortsätta jobba stenhårt för att bekämpa dem som ser våra världshav som ett Eldorado för illegal verksamhet.

Linnéa Engström, Miljöpartiet, är vice ordförande i Europaparlamentets fiskeriutskott

Fotnot: FN:s havskonferens äger rum 5-9 juni 2017 i New York, och Sverige är ordförande tillsammans med Fiji. Konferensen ska komma fram till att-göra-listor för att säkra levande hav till 2030. Länder, företag, organisationer och forskarvärlden kan också lämna in frivilliga åtaganden.

Källor:

FAO rapport SOFIA – State of World Fisheries and Aquaculture