Max Andersson, EU-parlamentariker och miljöpartist

Varningsklockan har ringt. Buden från klimatforskarna är tydliga. Den nya rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, visar det akuta läget och att vi måste agera nu för att förhindra en klimatkatastrof, skriver Europaparlamentariker Max Andersson (MP).

Vi har en  sista chans att hålla klimatuppvärmningen till högst 1.5 grader och undvika en klimatkatastrof med massutrotning av djur och växter; risk för hungersnöd och ökade konflikter som följd.  Den nya rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, visar det akuta läget.

2015 enades världen om Parisavtalet, och lovade då att sträva efter att hålla världen under 1.5 graders temperaturökning. IPCC fick uppdraget att ta fram nya framtidsscenarier baserade på 1,5 grad jämfört med tidigare målet om 2 grader.

Tre år senare presenterar forskarna nu resultaten.

Klimatförändringarna sker snabbare än vad som tidigare framkommit. Men det finns också ett visst utrymme kvar för handling. Tyvärr är ländernas löften om utsläppsminskningar idag otillräckliga och de leder till en värld som är långt mer än 2 grader varmare.

Vår livskvalité och den ödeläggelse som drabbar jorden blir väldigt annorlunda vid 1,5 grad jämfört med 2 grader.Det handlar om liv och hälsa,ekonomi och biologisk mångfald.

  • En värld som klarar 1,5-gradersmålet uppskattas förhindra 153 miljoner förtida dödsfall från luftföroreningar under detta århundrade.
  • Vid 2 grader förlorar vi uppskattningsvis 18 % av alla insekter, vid 1,5 grad  bara 6 %.
  • Sverige förväntas få betydligt sämre skördar; fler skogsbränder, och en havsnivåhöjning.
  • Vi kommer få se fler invasiva arter som påverkar våra ekosystem.

Det är så mycket mer effektivt att inte smutsa ned från början än att slösa miljarder på dyra städredskap i efterhand.

Effekterna av detta enskilt och i kombination är svårt att ta till sig. Det är lätt att skjuta ifrån sig tanken att Sverige kommer ha ett annat klimat, och att stora delar av de svenska kuststäderna kommer att läggas under vatten under vår livstid.

Det är dags att agera nu. EU:s miljöministrar behöver höja ambitionerna för utsläppsminskningar. Enligt tidigare överenskommelser ska EU minska sina utsläpp med 40 % till 2030. Det är ansvarslöst lågt.

Ländernas löften i dagsläget kommer innebära en värld där temperaturen ökar med cirka 3 grader. Det betyder fler som lever i fattigdom, dör av luftföroreningar och fler som inte har mat på bordet.

Oavsett framtidsscenario menar den samlade forskningen att vi behöver så kallade »negativa utsläpp«. Vi behöver alltså börja ta upp mer koldioxid än vi släpper ut.

Här finns det biologiska alternativ som skogsplantering och förändrat jordbruk. Men det finns även osäkra och dyra tekniker, som att direkt suga upp koldioxid ur atmosfären.

Arbetet med negativa utsläpp får aldrig bli en ursäkt för att inte prioritera de utsläppsminskningar som världens länder har enats om i Parisavtalet. Det finns ingen magisk trollstav.

Vi behöver fortfarande göra grovjobbet. Det är så mycket mer effektivt att inte smutsa ned från början än att slösa miljarder på dyra städredskap i efterhand.

Med politiker som prioriterar klimatet har vi en chans att klara klimatkrisen och samtidigt undvika hungersnöd; massutrotning av växter och djur; och ökade konflikter.

Varje år som vi skjuter upp besluten blir klimatförändringarnas effekter mer explosiva, och det blir allt dyrare att sjösätta lösningarna. EU behöver ta sitt ansvar och höja klimatmålen.

Varningsklockan har ringt. Vi vet vad som behöver göras!

Max Andersson är EU-parlamentariker (Miljöpartiet)