Replik Mats Wingborg har fel när han hävdar att Moderaterna vill dela upp befolkningen i kategorier, menar Göran Nilsson (M). Du blandar ihop dokumenten, svarar Mats Wingborg.

I en ledare i Dagens Arena påstår Mats Wingborg att Moderaterna fiskar i grumligt vatten genom formuleringar i förslaget till nytt idéprogram. Han menar att Moderaterna vill dela upp befolkningen i kategorier med syftet att närma sig Sverigedemokraterna. Moderaterna påstås vilja dela upp i det rättmätiga folket och andra, etniska minoriteter, som inte ska få samma rättigheter.

Vad är det då som får Mats Wingborg att reagera så starkt? Tydligen är det denna mening i förslaget till idéprogram:

Samtidigt är det uppenbart att integrationen har fungerat mycket dåligt under de senaste decennierna, vilket skapat ett utanförskap som både blivit allt mer etnifierat och geografiskt koncentrerat.

Det är måste vara ordet ”etnifierat”, som väckt hans misstänksamhet. Självklart är det inte frågan om att dela upp befolkningen i kategorier. Begreppet beskriver hur fördomar om bakgrund påverkar hur man ser på människor. Den kritiserade meningen ovan ska alltså tolkas så att många människor hamnar i utanförskap på grund av att omgivningen drar slutsatser, grundade på grupptillhörigheten. Det centrala i budskapet är alltså att vi ska se till varje enskild persons handlingar och inte grunda uppfattningar om någon på grupptillhörighet.

Varför blir Mats Wingborg så provocerad av Moderaternas förslag till idéprogram? Det verkar som om han känner ett behov av att få Moderaterna att framstå som främlingsfientligt. I det läget spelar det ingen roll om förslaget är bra och välavvägt.

 

Göran Nilsson (M)
Moderat fritidspolitiker i Knivsta kommun, KSO/Kommunalråd 2003–2014

 

Mats Wingborg svarar direkt:

I en ledare den 5 december angriper jag Moderaternas nya idéskrift. Min kritik handlar om påståendet att invånare i Sverige bör delas in i tre överlappande kategorier: ”svensk som etnicitet”, ”svensk som nationell identitet” och ”svensk som medborgare”. För det första är denna uppdelning dunkel. Hur ska vi exempelvis förstå uttrycket ”svensk som etnicitet”. Moderaternas enda ledtråd är att en majoritet av invånarna i Sverige är etniska svenskar, men det duger knappast som definition. För det andra – och det är det viktiga – undrar jag vad som är det politiska syftet med denna kategorisering. I dessa tider då högerradikala krafter hävdar att välfärd bör fördelas efter ”etnicitet” blinkar varningslamporna med full styrka. Det är därför som jag anser att Moderaterna fiskar i grumligt vatten. Syftet kan inte vara något annat än att bädda för en framtida M–KD-regering som styr med stöd av SD.

Nu hävdar moderaten Göran Nilsson att mitt inlägg egentligen handlar om något annat och han återger ett citat som han tror att jag har reagerat på. Men det citatet är hämtat från Moderaternas förslag till nytt idéprogram och inte från den idéskrift som min ledare handlar om. I detta fall är skillnaden viktig. Både programmet och idéskriften är bedrövliga, men idéskriften går betydligt längre i sin nativistiska ansats. Det vore vällovligt om Göran Nilsson kunde återkomma. En bra utgångspunkt är att vi diskuterar samma dokument. Kanske har han också ett svar på hur Moderaternas nya kategorisering av befolkningen ska förstås och varför den är så angelägen.