Den högerradikala så kallade förtalsombudsmannen Christian Peterson har fått en kurs vid universitetet i Karlstad att haverera. Nu får han eldunderstöd av SD:s riksdagsledamot Robert Stenkvist.

Karlstads universitet har agerat senfärdigt och inte lyckats att sätta stopp på trakasserierna riktade mot docenten och universitetsläraren Tobias Hübinette. Under lång tid har den högerradikala nätaktivisten Christian Peterson agerat hotfullt och gränslöst mot Hübinette, bland annat genom att förfölja honom med ständiga krav på intervjuer och kommentarer. Peterson har till och med använt drönare för att granska Hübinette.

Nu har föreläsningarna vid kursen ”Ras och vithet i Sverige” ställts in efter att Peterson antagits. Hans syfte har uppenbarligen varit att använda kursen för att komma åt Hübinette. För universitetsledningen har det länge varit känt att Peterson hade anmält sig till kursen. Deras ovilja att agera är obegriplig.

Att stå upp för en forskare som blivit trakasserad vågar han inte

Först nu, efter att kursen omvandlats till textstudier utan föreläsningar, har frågan lyfts till lärosätets disciplinnämnd. Där är ärendet ännu inte avgjort.

Christian Peterson har en bakgrund i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och Alternativ för Sverige (AFS). Han har också utsett sig själv till ”förtalsombudsman” och bistår med ekonomiskt och juridiskt stöd till högerextrema personer som stämmer journalister och kritiker för ärekränkning. Peterson har bland annat hjälpt förintelseförnekaren Ingrid Carlqvist och koranbrännaren Rasmus Paludan med stämningar.

Christian Peterson är uppbackad av sajterna Exakt24 och Insikt24. Deras vinkel på händelserna i Karlstad är att det inte är Hübinette som är trakasserad utan att det är konservativa studenter vid universitetet som är ”hotade”. Sajterna hävdar också utan grund att Karlstads universitet har pekat ut SD och Konservativa förbundet (en studentorganisation med kopplingar till SD) som ett ”säkerhetshot”.

Exakt24 startades 2019 och systersajten Insikt25 bildades 2021. En central person bakom sajterna är den tidigare nationaldemokraten Vávra Suk. Chefredaktör för Exakt24 är Erik Almqvist, tidigare riksdagsledamot för SD och tidigare ordförande i SD:s ungdomsförbund. Han lämnade sina uppdrag efter att den så kallade järnrörsskandalen briserade i slutet 2012.

En blåkopia av budskapet från Exakt24 och Insikt24 om att konservativa studenter är hotade har även förts fram i SD:s kanal Riks. Men inte nog med det. I riksdagens frågestund den 21 september ställde SD-riksdagsledamoten Robert Stenkvist en fråga till utbildningsminister Mats Persson (L) med direkt anledning av den havererade universitetskursen i Karlstad. Stenkvist hävdade att Hübinette ”valt att sjukskriva sig” för att ”inte behöva bli ifrågasatt”.

Som väntat ville Persson inte uttala sig ett enskilt fall. Att stå upp för en forskare som blivit trakasserad vågar han inte. Samtidigt för Persson ett principiellt resonemang som är rimligt. Han hävdar att studenter som trakasserar lärare ska kunna bli avstängda och att det ska bli lättare att genomdriva sådana åtgärder. Däremot ska studenter inte kunna stängas av för åsikter som de för fram. Yttrandefriheten ska värnas.

Fallet Tobias Hübinette vid Karlstads universitet visar på flera saker. För det första att SD oförblommerat ger eldunderstöd till krafter på den yttersta högerkanten. För det andra att det inom högerextrema kretsar finns en stark revanschism, en vilja att ge igen och sabotera livet för personer som gått i bräschen för antirasism och som granskat högerradikalism och nazism. För det tredje att Karlstads universitet stått handfallna. En oroande utveckling som riskerar att leda till att personer skräms till tystnad.