Den moderata omsvängning som pågår handlar om att bli minst lika reaktionära som Sverigedemokraterna.

Det pågår just nu vad som ser ut som en moderat självspäkning. Gamla och nya moderater står en efter en upp och vittnar om att det var felfelfel av Alliansen att för ett antal år sedan göra upp med Miljöpartiet om ökad invandring.

Men uppriktigt sagt – det som pågår är mest en dålig teater. Vad det ytterst handlar om är att försöka ta tillbaka moderatröster som gått förlorade till SD.

Det mesta som just nu hörs från moderaterna, från att kalla kvinnliga ministrar för hora till attackerna på Miljöpartiet om invandringen, handlar om att bli lika reaktionära som Sverigedemokraterna, eller rentav lite mer.

Ironiskt nog finns det flera skäl att kritisera både alliansen och Miljöpartiet för vad man kom överens om 2008 och 2011.

Dels för en arbetskraftsinvandring, som bäddade för övergrepp mot skyddslösa arbetssökande som togs hit. Men också för en migrationsuppgörelse som helt saknade åtgärder för att öka mottagningskapaciteten.

Visst är den ström av flyktingar som kommit till Sverige de senaste två åren mycket, mycket större än antalet som kom 2008 och 2011 och framåt.

Men ändå.

Det behövdes redan då självklart ökat antal platser i Migrationsverkets boenden. Det var nödvändigt med fler bostäder, men antalet nybyggen sjönk under de här åren. Fler tolkar borde ha utbildats. Sfi:s språkundervisning skulle ha fått mer resurser.

Eftersom anhöriginvandringen också liberaliserades, skulle vi ha behövt insatser för att stötta de nyanlända skolbarnens chanser.

Men ingenting hände. Nada. Anders Borg förde en »ansvarsfull ekonomisk politik«, det vill säga gjorde så lite som möjligt.

Sommaren 2015 kom flyktingexplosionen, som få förutsett. Men hade alliansen redan hunnit rusta upp mottagningskapaciteten en smula skulle problemen inte blivit lika ohyggligt stora.

Hade moderatstyrda Stockholmskommuner haft ytterligare några år på sig att ordna bostäder, skulle man inte som nu kunnat skylla på tidsbrist när man bara tar emot en handfull.

Vad som istället händer är att högerkommuner som Haninge delar ut flygblad som uppmanar folk att protestera mot modulbostäder för asylsökande, samtidigt som man säger nej till ytterligare flyktingar. Ännu ett tecken på moderaterna vill härma SDs retorik.

Bland moderater som ångrat migrationsuppgörelsen med Miljöpartiet, dök också förre finansministern Anders Borg (M) upp i SVT häromdagen. Han menade att Alliansen istället borde ha gjort upp med socialdemokraterna.

Dessvärre visar det som skett att moderaterna överhuvudtaget inte är ett parti som man kan ingå överenskommelser med.

Partiet överger enigheten med MP, när det börjar kärva. Moderaterna stiftar med de andra demokratiska partierna en lag om att alla kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande. Men några moderata riksdagsmän från Täby och Nacka säger i sin egenskap av fullmäktigeledamöter i sina hemkommuner nu nej till att ta emot fler flyktingar.

Att bryta mot en lag de själva varit med om att stifta är inte särskilt förtroendeingivande.