Ann-Charlotte Gavelin Rydman

#metoo Den skolledare som vet att sexuella trakasserier förekommer på den arbetsplats som man ansvarar för och underlåter att agera, vill vi inte ha som kollega. Tystnadskulturen måste brytas, skriver ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman tillsammans med övriga styrelsen för Lärarförbundet skolledare.

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser. De som verkar här kan räknas i miljoner. Vi skolledare är Sveriges viktigaste chefer, vi måste ta ansvar för en bra arbetsmiljö för alla i skolan och ta avstånd från alla typer av kränkningar.

Metoo-kampanjen har obönhörligen avslöjat sexuella trakasserier och övertramp människor och medarbetare emellan på många arbetsplatser runtom i Sverige och i världen.

Vi skolledare vet mycket väl att skolan inte är fredad plats från detta. Tvärtom har vi ett stort ansvar och ett tydligt uppdrag att både förebygga och åtgärda.

Nu måste något ändras i grunden och när arbetsplatskulturer och normer ska förändras blir chefens agerande av största betydelse.

Om vi tolererar eller ser mellan fingrarna på kränkningar och trakasserier oavsett om det gäller elever eller lärare som är utsatta, blir detta någonting som får fäste och sprider sig. Hur vi handlar är avgörande och detta kan vi aldrig backa ifrån.

Skolledare som misstänker sexuella trakasserier mot personal eller elever ska agera, annars gör de inte sitt jobb.

Låt oss därför vara mycket tydliga med vårt personliga ansvar. Den skolledare som har vetskap om att sexuella trakasserier förekommer på den arbetsplats som man ansvarar för och underlåter att agera, vill vi inte ha som kollega. Det är ett beteende som vi inte accepterar.

Skolledare som misstänker sexuella trakasserier mot personal eller elever ska agera, annars gör de inte sitt jobb. Här finns inga ursäkter och vi skolledare står upp för vårt ansvar och vi kommer att fortsätta med det. Tystnadskulturen måste brytas, planer och rutiner ska följas.

Nu behöver också hela organisationen sluta upp bakom oss och ge oss stöd och hjälp i arbetet.

Huvudmännens HR-avdelningar ska alltid backa upp personalarbetet i skolan. Att få stöd av en kunnig HR-person i hanterandet i så svåra frågor som kränkningar och trakasserier medarbetare emellan, är ovärderligt. Skolledare ska inte behöva stå ensamma med svåra personalfrågor.

Vi ska fortsätta kräva ett rimligt antal medarbetare per chef. Kommunala rektorer och förskolechefer har dubbelt så många medarbetare att ansvara för som andra chefer.

En mindre arbetsgrupp underlättar när det gäller att fånga upp signaler och känna till vad som händer bland medarbetarna. Skolledare ska inte ha sämre förutsättningar än andra.

Men oavsett de förutsättningar som ges står vi upp för vårt ansvar och vi kommer att fortsätta med det. Vi ställer oss längst fram i arbetet och våra organisationer ska ställa sig bakom oss.

Styrelsen för Lärarförbundet Skolledare

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande

Ingegärd Salmose, 1:e vice ordförande

Carola Wedholm 2:e vice ordförande

Robert Fahlgren, ledamot och 2:e vice ordförande i Lärarförbundets förbundsstyrelse

Gabriella Ekström Filipsson, ledamot

Eva Engström, ledamot

Carl-Axel Hallberg, ledamot

Sarah Thorén, ledamot

Torgny Tjärnskog, ledamot

Eva Ulin, ledamot

Katarina Wedegren, ledamot

Peter Westergård, ledamot