Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Debatt Idag på internationella kvinnodagen har utbildningsminister Anna Ekström chansen att göra skillnad för ett stort kvinnodominerat yrke. Regeringen borde ta initiativet till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef.

Att vara skolledare är ett fantastiskt jobb. Vi har ett livsviktigt samhällsuppdrag och en stark drivkraft att skapa de bästa förutsättningarna för barnens och elevernas lärande och utveckling. Skolledare har med andra ord ett av Sveriges viktigaste chefsjobb i en verksamhet som lägger grunden för hela Sveriges framtid och utveckling, Det är ett på många sätt unikt ansvar.

Men samtidigt som vårt jobb är fantastiskt och ansvarsfullt så har det blivit allt mer farligt. Preliminära resultat från en forskningsstudie finansierad av AFA Försäkring om skolledares arbetsmiljö visar att 25 procent av skolledarna uppvisar tecken på stress och utmattning. I jämförelse uppvisar 14 procent i en likvärdig population tecken på stress och utmattning. Det är skrämmande siffror. Inte bara för oss skolledare utan för alla som vill ha en väl fungerande skola. Kvinnor är mest drabbade, vilket hänger ihop med att kvinnliga chefer är överrepresenterade i skolväsendet.

Lärarförbundet kan nu släppa nya siffror som visar att rektorer i kommunal förskola och grundskola i snitt ansvarar för 36 medarbetare. Det går att jämföra med en mansdominerad bransch som fastighetsverksamhet där genomsnittet ligger på 10 medarbetare per chef.

Det är dags att regeringen agerar och ser till att vi skolledare garanteras förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Över hälften av rektorerna i kommunal förskola och grundskola anser att de inte hinner med alla medarbetares arbetssituation och utveckling på ett tillfredsställande sätt. Detta bidrar till den samvetsstress som riskerar att leda till ohälsa.

Stora personalgrupper drabbar förstås inte bara cheferna. Forskning visar att stora grupper medför högre personalomsättning, sämre kommunikation med chefen och mer missnöje med arbetsmiljön. Nyckeltalsinstitutet har gång på gång visat att det finns ett tydligt samband mellan stora arbetsgrupper och högre sjukfrånvaro samt högre andel arbetsskador.

Svensk arbetsmarknad delas fortfarande på många håll upp efter kön. Det ojämställda arbetslivet kan nog inte illustreras tydligare än vad som är fallet med cheferna inom skola och förskola. Det arbete som kvinnor gör värderas lägre än mäns och det drabbar både medarbetare och chefer. För när chefers förutsättningar är dåliga får det förödande konsekvenser för hela verksamheten.

Ett rimligt antal medarbetare per chef är med andra ord en viktig organisatorisk förutsättning för att verksamheten i skola och förskola ska fungera och vi chefer ska må bra. Det är dags att regeringen som ytterst ansvarig för det regelverk som kringgärdar skolväsendet agerar och ser till att vi skolledare garanteras förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att det dessutom skapar en mer jämlik arbetsmarknad ser vi som en självklarhet i sammanhanget.

Vår regering är uttalat feministisk och vill omsätta det i handling. Det måste väl innebära att göra så mycket som möjligt för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv? En enkel insats är att ta fram en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet. Eller hur, Anna Ekström?

 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman
ordförande

Lärarförbundet Skolledare