Bild: Jann Lipka/TCO

Trots dess genomgripande konsekvenser är Almegas förslag till omställningsförsäkring oklart i sin konstruktion. Almega har all anledning att tänka ett varv till, skriver Mats Essemyr (TCO) i en replik till Almega.

Det är mycket bra att Almega och TCO hamnat på samma linje i det mesta när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Båda organisationerna vill höja taket, avskaffa differentieringen, sänka avgifterna och inkludera fler arbetstagare.

När det gäller hur a-kassan ska administreras har vi olika uppfattningar. Från TCO:s sida ser vi inget skäl i att avveckla ordningen med frivilliga och självständiga kassor (av vilka många, men inte alla, har ett bakomliggande fackligt förbund) som sköter hanteringen. En orsak är att kassorna sköter sin verksamhet på ett bra sätt. Handläggningstiderna är kortare än hos Försäkringskassorna. A-kassorna har en god kännedom om vilka avtal och andra villkor som gäller i den egna branschen, vilket gör att kvaliteten på handläggningen blir god. Om man skall ändra på det, får man visa på något bättre.

Våra förslag i övrigt innebär att arbetslöshetsförsäkringen, sett till villkoren i försäkringen, blir den omställningsförsäkring som Almega frågar efter.

Almega förefaller dock vilja något vidare än att bara diskutera villkoren i a-kassan. Jag tolkar det som att Almega vill att den myndighet som i deras förslag ska hantera sjukförsäkringen och a-kassan, även ska ha ansvaret för att människor återkommer i arbete. Så är det inte i dag. Vad gäller arbetslösa, har Arbetsförmedlingen ansvaret. Parterna sköter en del genom omställningsavtalen. Ingen förefaller ha ansvaret för rehabilitering av de som är i sjukförsäkringen.

Jag kan tycka att Almega inte har utvecklat sitt förslag, som ju är väldigt genomgripande, tillräckligt väl. Mycket litet finns att läsa om hur Almegas omställningsförsäkring ska vara utformad. Påståenden om att arbetslöshet och sjukdom interagerar styrks inte av studier. Min bild är snarare att merparten av alla arbetslösa inte har någon sjukdomsdiagnos.

I onsdags (10/10 2012) lade TCO fram några förslag till ändring av a-kassan som vi tänkt ut och arbetat med under en tid. Vi ville ha kritiska synpunkter, vilket vi också fick. Mitt råd är att Almega nu gör motsvarande. Fundera ett varv till på den omställningsförsäkring som ni endast gett oss konturerna av. Bjud in andra aktörer att kritiskt granska resultatet. Sen snackar vi vidare.

Mats Essemyr, utredare TCO