TCO tar strid mot att höjt tak i a-kassan ger högre arbetslöshet – och får stöd från Almega.

På onsdagen presenterar TCO:s chefsekonom Göran Zettergren en TCO-rapport om den vetenskapliga grunden för påståendet att arbetslösheten ökar om man höjer ersättningen i a-kassan. TCO-utredaren Mats Essemyr presenterar även en rapport om inkomstförsäkringarnas effekt på arbetslösheten.

Dagens Arena är på plats och bloggar direkt från seminariet.

– De här rapporterna kommer att visa att ett höjt tak i a-kassan är förenligt med en stark arbetslinje, sa TCO:s Eva Nordmark när hon inledde seminariet.

Bakgrunden är ett förslag för höjd a-kassa som TCO la i höstas. Läs mer här >>

– De flesta arbetsmarknadsteorier bygger på slutsatsen att en högre  a-kassa leder till lägre ansträngningar för att söka jobb, säger Göran Zettergren inledningsvis.

Men som han sedan tillägger, det finns inga studier som har lyckats belägga det.

Finansdepartementet har dammsugit marknaden för att hitta stöd för att högre a-kassa ger högre arbetslöshet. Det har lett till ett hopplock av olika metoder, säger Göran Zettergren.

Som exempel nämner han modeller som mikrostimuleringsmodell, sökmodell och panelmodell. Men sökmodellen är exempelvis en teoretisk modell som bygger på att den som står helt utanför arbetsmarknaden har samma chans att få ett jobb som den som redan har en anställning. Panelmodellen är en skakig modell som är känslig för vilka variabler som byts ut.

Mats Essemyr tar därefter över presentationen:
Inkomstförsäkringarna ingår i det vanliga fackmedlemskapet, och ska täcka upp så man för ut 80 procent av lönen efter att man slagit i taket, berättar Essemyr.

Om man skulle höja taket skulle personen få samma ersättning, men mer från a-kassan och mindre från inkomstförsäkringen.

Den undersökning som gjorts är gjord hösten 2012: 137 000 arbetslösa hade inte en inkomstförsäkring. Den genomsnittliga arbetslösheten låg mellan 207 och 408 dagar. Inkomstförsäkring gäller ofta i 200 dagar.

Det går inte enligt Essemyr att se något samband mellan de förbund som har inkomstförsäkring och längd på arbetslöshet. Det finns därmed inte stöd för att högre ersättning från a-kassan ger en mer omfattande arbetslöshet.

Lena Hagman, chefsekonom på Almega, tar därefter över för att kommentera TCO-rapporterna.

– En värdefull genomgång av finansdepartementets teoribygge, säger hon inledningsvis, det saknas mycket forskning som vi skulle behöva.

– Finansens argumentation har svagheter i att man inte räknar in svagheterna i forskningen. Men jag skulle inte kategoriskt avfärda att det inte finns någon forskning som ger stöd för att höjd a-kassa ger högre arbetslöshet.

Enligt Almegas studier där man låtit räkna på möjliga effekter om man höjer ersättningen måste man kombinera med exempelvis bättre coachning och bättre arbetsförmedling. Utan aktiva åtgärder leder dock höjd a-kassa till längre tid i arbetslöshet, som att man tar tid på sig att söka jobb som bättre matchar ens kvalifikationer, säger Lena Hagman.

Den strukturella arbetslösheten har höjts i Sverige de senaste åren, fortsätter Hagman. Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats och det tar längre tid för de arbetslösa att få jobb.
– Det är något som både TCO och regeringen borde titta närmare på.

– Vi går mer och mer mot en utveckling med fler högkvalificerade jobb, och det behövs en snabbare omställning. Det är något som finansdepartementet inte nämner i sina analyser. Det räcker inte med jobbskatteavdrag, fortsätter Lena Hagman.

Göran Zettergren och Mats Essemyr kliver på nytt upp på podiet:

– Jag håller med om att ju mer generös a-kassa man har, desto fler regler och andra stimulanser behövs, säger Göran Zettergren, som säger sig hålla med Lena Hagman på den punkten.
Han säger också att han anser att en generös a-kassa borde kombineras med en avtrappning, för att människor inte frivilligt ska stanna i arbetslöshet.

Lena Hagman säger att man måste följa och förstå den ökade efterfrågan från företag på mer kvalificerad personal.

Det är tydligt under seminariet att TCO och Almega är inne på samma spår vad gäller höjt tak i a-kassan. Skiljelinjen gentemot Anders Borgs finansdepartement är desto större. Motståndet mot högre a-kassa har också främst kommit från Moderaterna. När TCO i höstas höll en hearing om det egna förslaget till högre a-kassa fick man ett erkännande om att det behövs ett omtag ifråga om arbetslöshetsersättningen från samtliga partier utom Moderaterna – som hade valt att inte medverka.