Marita Ulvskog (S)

Hoten mot demokratin 20 miljoner arbetslösa i Europa är precis samma tidsinställda bomb som de var för snart 100 år sedan. Efter att ha fokuserat på att städa efter företagen måste EU nu skapa ett socialt Europa, skriver EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) i avsnitt 17 i Dagens Arenas serie hoten mot demokratin.

Förra veckan inleddes förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU i  BrysselBrexit är det tydligaste exemplet på hur medborgarnas förtroende för EU håller på att urholkas.

Efter att i åratal ha fokuserat på att städa efter företagen är det dags för unionen att vända blicken mot medborgarna och deras krav på rättvisa villkor.

Lika lön för lika arbete, anständiga anställningsvillkor och en grundläggande social trygghet är nödvändigt om inte fler ska vända EU-projektet ryggen.

Efter snart tio år av nedskärningar och åtstramningar i finanskrisens spår har klyftorna i Europa stadigt ökat. Arbetslösheten ligger i dag över 20 procent i Grekland och i Spanien. Och i många andra EU-länder har massarbetslöshet blivit nästan ett normaltillstånd.

Men 20 miljoner arbetslösa i Europa är precis samma tidsinställda bomb som de var för snart 100 år sedan. Många är människor mitt i livet som förlorat sina arbeten efter många år, många är unga utan möjlighet att hitta sitt första jobb och få in en fot på arbetsmarknaden.

Efter att i åratal ha städat efter företagen är det dags  att vända blicken mot medborgarnas krav på rättvisa.

Växande klyftor går också ut över dem som har ett jobb. Massarbetslösheten är bränslet som driver på den nedåtgående spiralen mot allt sämre villkor på arbetsmarknaden.

Den bildar också grogrund för främlingsfientliga populister, vars syfte är att underminera det europeiska samarbetet.

Det gäller hela Europa. I Frankrike är Le Pen och hennes Front National fortfarande starka, Nederländerna har sin Gert Wilders och här hemma har SD lyckats baxa sig fram till positionen som andra största politiska parti.

EU har ett demokratiskt problem.

Få känner sig representerade av EU:s institutioner och det finns en misstro mot vad unionen kan erbjuda i form av folkligt förankrad politik.

Allt fler frågar sig om det verkligen är möjligt att gå samman 28, snart bara 27, länder för att hitta en gemensam politik.

Därför välkomnar vi Socialdemokrater EU-kommissionens nya förslag om sociala rättigheter.

Här har unionen en historisk möjlighet att fatta ett beslut som gynnar samtliga 508 miljoner medborgare.

Det handlar om att skapa ett socialt Europa, där ingen ska kunna konkurrera med usla löner och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel.

För mig är lika lön för lika arbete, schysta anställningsvillkor och en grundläggande social trygghet något som varje hygglig människa borde sträva efter.

Självklart ska en svensk som åker till ett annat EU-land för att jobba ha samma lön som alla andra på arbetsplatsen som utför samma jobb. Och självklart ska den som kommer till Sverige för att arbeta ha samma villkor som gäller för alla andra på svensk arbetsmarknad.

Att konkurrera med låga löner är en kortsiktig och konfliktfylld väg.

Annars kommer chaufförerna som lagar mat på spritköken längs E4:an att bli ännu fler än de är i dag, liksom byggnadsarbetarna som tvingas bo i de halvfärdiga hus de bygger.

Jag kan förstå hur de länder resonerar som vill konkurrera med låga löner för att utveckla sina ekonomier, i hopp om att deras medborgare ska få ett bättre liv. Men det är en kortsiktig och konfliktfylld väg.

Lika lön för lika arbete är inte bara en fråga om rättvisa, det handlar också om att undanröja grunden för politiska spänningar och populism.

Marita Ulvskog (S)är  Europaparlamentariker.

Fler artiklar i serien Hoten mot demokratin hittar du här.