Ledare Positionerna flyttas i allt mer repressiv riktning, men än finns det tid att göra motstånd. 

Lyd inte i förväg, det är den brittiska historikern Timothy Snyders första råd i Om tyranni: tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet. Boken skrevs i raseri över Donald Trumps valseger, och kom ut på svenska 2017.

I dag är den mer aktuell än någonsin.

Tidöpartierna har skrivit hos det mest repressiva regeringsprogrammet under den svenska demokratin.

Alla samhällsproblem, verkliga som konstruerade, ska mötas med ökad repression.

Vi har, som Märta Stenevi uttryckte det i partiledardebatten i onsdags, fått en regering ”som aldrig låter barn i utsatta områden glömma att hur hårt de än kämpar, hur hårt de än anstränger sig, så är de alltid misstänkta brottslingar i regeringens ögon, alltid föremål för en visitationszon, för en repression.”

Anmälningsplikten ska omfatta ”alla offentliganställda”

Men Tidöavtalet är inte politik än. Förslagen är just förslag, och inte lag.

Ändå måste de tas på allvar.

Den här regeringen har i ju för sig gjort sig skyldig till rätt flagranta löftesbrott.

Men Märta Stenevi har rätt i en sak till: vår nuvarande regering är inte en majoritetsregering, det är en marionettregering. Och de som håller i trådarna är Sverigedemokraterna, det är deras politik som styr, det är deras prioriteringar som kommer att bli verklighet.

Den tredjedel av Tidöavtalet som handlar om migration och integration kommer att genomföras, precis som Ulf Kristersson har lovat. ”Jag har varit mycket tydlig med att avtalet gäller. Men det gäller inte bara på rubriknivå, det gäller också det finstilta,” som han sa i en intervju med Dagens Nyheter den 25 november 2022.

Det gäller även om det är troligt att en del av förlagen förslagen förmodligen bryter mot såväl svensk som europeisk lagstiftning, som Civil Rights Defenders konstaterat. Både svensk och europeisk lagstiftning kan ändras. Man kan till och med hävda att det är själva poängen med förslagen: det är för att Tidöpartierna vill ändra lagstiftningen som de har formulerat förslagen och skrivit in dem i avtalet.

Ändå, i alla fall, trots allt: lyd inte i förväg. Anpassa dig inte.

Det gör det bara lättare för de repressiva att flytta fram positionerna, att föreslå något ännu mer ingripande nästa gång.

Ta detta med förslaget om en anmälningsplikt, som Tidöpartierna vill införa. ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”, skriver de i Tidöavtalet

Exakt vilka som ska omfattas av anmälningsplikten ska utredas, enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Enligt Richard Jomshof, Sverigedemokratisk ordförande i Justitieutskottet, behövs ingen utredning. Anmälningsplikten ska omfatta ”alla offentliganställda”, säger han i en intervju med Tidningen Arbetet.

Om ”alla offentliganställda” omfattas, handlar det om att yrkesgrupper som bibliotekarier, lärare och förskollärare, vårdpersonal och socialarbetare blir skyldiga att ta reda på om låntagare, elever, barn på förskolan, patienter och hjälpsökande har uppehållstillstånd.

Men anmälningsplikt har inte införts än.

Än finns det tid att förhindra den.

Läkarna har sin etiska kod, den har traderats sedan antiken, och har förmodligen ännu äldre rötter. Läkarens uppgift är att bota, lindra, trösta. Aldrig skada.

Dessutom har läkare tystnadsplikt.

”Vad jag under min yrkesutövning än hör och ser bland människor av den beskaffenhet att det måhända icke bör spridas, skall jag förtiga och betrakta som osagt”, som det heter i den hippokratiska eden.

Läkares uppgift är inte att fråga efter patientens etnicitet, religion eller uppehållstillstånd.

Nu måste alla välfärdsarbetare tydliggöra sin yrkesetik.

Barnskötare ska erbjuda en trygg famn för barnen på förskolan. Inte ange deras mammor till Migrationsverket.

Socialarbetare ska hjälpa utsatta människor att förbättra sina livsvillkor. Inte anmäla dem till polisen.

Vi människor är anpassningsbara. Vi är sociala djur, vi vill gärna vara flocken till lags. Det är lättare att fladdra med tidsandan, än att stå upp i motvind.

Ändå är det det vi måste göra nu. Stå upp. Göra motstånd. Lyd inte.