Krister Hanner gick in på Apoteket i Sturegallerian och köpte värktabletter för 6 000 kronor. Det var maj 2001 och Hanner var vd för hälsokostföretaget Bringwell. Han ställde upp förpackningarna i skylten till en av sina butiker. Sedan ringde han polisen och anmälde företaget för brott mot läkemedelslagen.

Samma dag kunde man som av en händelse läsa en annons i de stora tidningarna. "Vad har dessa tre herrar gemensamt?". Annonsen ställde frågan över en bild på Göran Persson, Kim Jong Il och Fidel Castro. Svaret var förstås: apoteksmonopol.

Efter någon månad blev Krister Hanner kallad till polisförhör. Svensk Handel, som insåg vad en avreglerad marknad kunde innebära för organisationens medlemmar, gick in och stöttade med advokater hela vägen till EG-domstolen. När domen kom utropade Svensk Handel att den innebar monopolets slut. Den socialdemokratiska regeringen utropade att den innebar att dagens regelverk inte var tillräckligt tydligt. Alla vann! Svenska folket berättade i en mätning för SKOP att man stödde monopol för receptbelagda läkemedel. Däremot hade man gärna velat köpa nässprej på Konsum.

Apoteket AB började ändå förbereda sig på en avreglering. Det drugstoreliknande konceptet Apoteket Shop bildades, vilket fick Svensk Handel att rasa om missbruk av monopolställning. Vilket blev ytterligare ett argument mot monopolet.

I går överlämnades så SOU 2008:04 till Göran Hägglund som säger att från nästa år kommer apoteksmonopolet att slopas även för receptbelagd medicin. Per Högselius och Arne Kaijser beskriver i "När folkhemselen blev internationell" avregleringen av elmarknaden på nittiotalet som orsakad av en inbyggd självuppfyllande profetia. När en avreglering kom på agendan ville kraftbolagen förbereda sig utifall att, vilket skyndade på utvecklingen och gav den drag av oundviklighet. Göran Persson som ett par år tidigare rasat mot att utifrån nyliberal ideologi slå sönder en väl fungerande elförsörjning kände sig slutligen så illa tvungen att genomföra reformen.

Nu har den självuppfyllande profetian rullat in på apoteket. Norge lyfts fram som en förebild. Där ledde avregleringen till att två multinationella bolag tillsammans med ett stort nationellt bolag har oligopol. Sveriges Kommuner och Landsting varnar dessutom för att det svenska förslaget inte ger den insyn som man bör kräva när det gäller prissättning av produkter som vi alla är med och finansierar. Göran Hägglund talar om ökad tillgänglighet men det är oklart hur det blir med denna i glesbygden efter övergångstiden. Staten beräknas tjäna 190 miljoner kronor på alltihopa vilket är en mycket liten summa som inte på något sätt motiverar en så stor och osäker reform. Debatten om apoteksmonopolet är en lösning på jakt efter ett problem. Göran Hägglund verkar mindre intresserad av att hitta problemet än att dunka igenom avregleringen så fort som möjligt i enlighet med den nyliberala instruktionsboken. Tyvärr.