Bild: LO

Det blir nästan lite pinsamt när Stefan Fölster i sin replik på min debattartikel helt väljer att bortse från det som är kärnan: Att förändringarna av sjukförsäkringen och a-kassan skapat en växande grupp försäkringslösa som tvingas bli försörjda av familj eller vänner, skriver Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO.

I en replik på min debattartikel i fredagens Dagens Arena, tar Svenskt Näringslivs Stefan Fölster i så att han nästan spricker. Som självutnämnd faktakontrollant tilldelar han mig ”rött ljus” och hävdar att jag för fram felaktiga påståenden. Men när man granskar vad han konkret har att komma med visar det sig inte vara särskilt mycket.

Visserligen klagar han över att jag inte använder det sysselsättningsmått (antalet sysselsatta) som han själv föredrar. Men att använda detta mått på det vinklade sätt som Fölster gör är faktiskt något som seriösa arbetsmarknadsforskare, exempelvis Bertil Holmlund, länge varnat för. Måttet är starkt kopplat till befolkningsutvecklingen och blir dessutom direkt missvisande vid internationella jämförelser.

Lite uppseendeväckande är det ändå att Stefan Fölster väljer att helt bortse från det som är själva kärnan i mitt debattinlägg, det vill säga att regeringens förändringar av sjukförsäkringen och a-kassan skapat en växande grupp försäkringslösa som tvingas försörjas av familj, släkt och vänner. När Fölster skriver om de som står ”utanför utanförskapet”, utan att ens reflektera över denna utförsäkringseffekt, blir det nästan lite pinsamt.

Till skillnad från Stefan Fölster inser ju allt fler i dag, även på den borgerliga kanten i likhet med Lars Calmfors, att regeringen ”glömt bort behovet av att ge människor ett rimligt försäkringsskydd mot inkomstförluster” och att ”reformerna av sjukförsäkringen har gjorts på ett så okänsligt sätt att många människor kommit i kläm.”

Nej, någon opartisk och objektiv faktakontrollant kommer nog Stefan Fölster aldrig att bli. Oavsett hur mycket han anstränger sig. Därtill är de mörkblå nyliberala färgerna fortfarande allt för synliga. Min avslutande uppmaning till Stefan Fölster blir därför att ringa upp kollegan Lars Calmfors. Han har antagligen en hel del spännande och nya perspektiv att förmedla, inte minst när det gäller effekterna av alliansens ”sjukförsäkringsreform”.

Kjell Rautio, välfärdsutredare LO

Fotnot: Texten är en replik på Stefan Fölsters replikKjell Rautios debattartikel från i fredagen den 4 maj.