Stefan Fölster. Bild: Svenskt Näringsliv.

I LO-utredaren Kjell Rautios debattartikel ”Har Svenskt Näringsliv missat alla som blivit utförsäkrade?” förs flera felaktiga påståenden fram. Det skriver Svenskt Näingslivs chefsekonom Stefan Fölster i en svarsreplik.

Nyss fick LO rött ljus i SvD:s faktakoll för sin beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknaden. Men Kjell Rautio på LO fortsätter oförtrutet med liknande illusionsnummer.

Han utgår från en kalkyl i Expressen enligt vilken antal personer på olika bidrag har minskat med drygt 80 000 personer sedan 2006 och påstår helt utan grund att dessa har blivit utförsäkrade. Han talar inte om att antal sysselsatta i samma period har ökat med 212 000 personer. Många har rimligtvis gått från bidrag till arbete.

De 140 000 som SCB på vårt uppdrag identifierat att vara utanför utanförskap har under ett helt år inte sökt arbete. Det blir bara konstigt att påstå att dessa skulle vara ofrivilligt utan arbete.

För noggrannhetens skull skall också påpekas att SCB inte har gjort en sådan sammanställning tidigare. Huruvida gruppen utanför utanförskap har ökat eller minskat kan därför ingen säga.