Foto: Denny Lorentzen/Wikimedia

Politik Hur kommer det sig att Vänsterpartiet ökar bland LO-medlemmarna samtidigt som Socialdemokraterna går bakåt? Dagens Arena har pratat med Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler. 

En tydlig trend i SCB:s senaste partisympatiundersökning är att stödet för Vänsterpartiet ökar bland LO:s medlemmar. Partiet går fram med 3,7 procentenheter jämfört med året innan. Det betyder att Vänsterpartiet landar på ett stöd på 11,8 procent bland LO-medlemmarna. Samtidigt backar Socialdemokraterna med över 4 procentenheter i samma grupp jämfört med samma mätning för ett år sedan. 

Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet, tror att det finns flera skäl till att man tar LO-väljare från Socialdemokraterna. 

– Jag tror det handlar mycket om att Vänsterpartiets profil passar många LO-medlemmar och att folk har upptäckt att vi är ett parti som inte bara tycker saker utan också kan genomföra det. Det har vi visat bland annat genom att vi har varit med och styrt i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Jag tror helt enkelt att man betraktar oss som ett parti som tar in verkligheten som den ser ut och inte bara har utopiska planer. 

Ligger långt efter S

Men trots ökningen ligger Vänsterpartiet fortfarande långt efter Socialdemokraterna, som enligt SCB-mätningen har 36,9 procents väljarstöd bland LO:s medlemmar. 

– Jag tror att det starkaste argumentet för att rösta på S har varit att det är ett stort parti. Även om många LO-medlemmar har åsikter som ligger närmare oss har de ändå valt att rösta på det stora partiet. Samtidigt har vi sett under EU-valrörelsen att det har funnits en entusiasm för oss som jag inte tror att det finns för S. Vi och SD är de enda partierna vars medlemsantal ökar. Vi har också blivit allt bättre på att synas i bostadsområden, på internet och i den fackliga miljön. 

Det andra största partiet bland LO:s medlemmar är Sverigedemokraterna, som enligt SCB-mätningen ökat sitt stöd i den här gruppen med nästan 2 procentenheter, från 27,4 till 29,3 procent.

Klimatfrågan viktig

Aron Etzler menar att SD varit skickliga på att använda invandringsfrågan för att locka väljare.

– Med kraftigt ökade klyftor vill många se en syndabock och då väljer man att skylla på invandringen.

Men i stället för att kopiera SD:s politik, som Etzler menar att många av de andra partierna gör, så vill han att Vänsterpartiet ska fokusera på framtidsfrågor som klimatfrågan.

– Många har sagt att det skulle finnas en motsättning mellan att få många arbetarväljare och att föra fram klimatfrågan. Men vi menar att om vi sköter klimatfrågan på rätt sätt så kan vi i stället se till att skapa en ljus framtid samtidigt som vi kan skapa fler jobb och bidra till billigare energikostnader. Det är den vägen vi måste gå.