Erik Nilsson. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

DEBATT Det finns allvarliga problem i svensk skola och det har att göra med skolsegregationen och likvärdigheten. Men landets rektorer, lärare och elever har gjort ett fantastiskt jobb för att vända PISA-resultaten, skriver Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

Jag trodde att jag hade slutat bry mig om lögnerna, överdrifterna och ytligheten i det offentliga samtalet men efterspelet till PISA undersökningen gör mig ändå så ledsen.

Det tycks som att samhällsklimatet inte klarar av att ta emot en nyhet som går emot den helt dominerande berättelsen, nämligen:
1. Det går åt helvete med Sverige
2. Det är invandrarnas fel

Jag inser att lägga fram fakta är en helt meningslös metod för att ändra människors uppfattningar, men det är det enda jag kan göra. Här kommer några sakupplysningar:

Sverige har inte manipulerat Pisa-undersökningen för att få bättre resultat. De tjänstemän och forskare som arbetar med undersökningen i Sverige har följt de tydliga direktiv som OECD utfärdat för att undersökningen ska vara statistiskt rättvisande och jämförbar mellan länder och över tid. Och om någon tvivlar: OECD:s statistiker är inte slarviga.

Det är riktigt att vissa elever enligt detta regelverk ska undantas. Det handlar bland annat om elever med vissa typer av funktionshinder där testet genomförs på ett sätt där de inte kan visa sina kunskaper på ett rättvisande sätt. Och det handlar om de nyanlända elever som har så kort tid i undervisning på svenska att ett test på det språket inte ger möjligheter att visa deras kunskaper. Elever som kortare tid än ett år fått sin ordinarie undervisning på svenska kan därför undantas.

Eftersom Sverige har tagit emot så många nyanlända elever under senaste åren så exkluderades ovanligt många elever från det PISA-prov som genomfördes i början av 2018. Om de inte hade exkluderats så hade inte de svenska elevernas resultat kunnat jämföras mellan åren eller mellan länder. Undersökningen hade inte sagt något om svensk skola, bara om att många nyanlända kommit.

Den som är undrar varför helt nyanlända elever inte ska göra testet ombeds härmed åka till ett arabiskspråkigt land och genomföra ett PISA-prov på arabiska inom ett par år i det nya landet. Lycka till!

Det handlar om social och ekonomisk rättvisa. Kan vi fokusera på det problemet istället för påhittade konspirationsteorier om riggade PISA-undersökningar?

Även om helt nyanlända elever exkluderats så är det väldigt många elever med endast några få år i svensk skola som har gjort testet, vilket är huvudförklaringen till att de svenska resultaten inte ökat mer än de har. Andelen utrikesfödda elever har ökat med 2,2 procent i PISA 2018 och sammansättningen av dessa har också förändrats med fler som har kommit sent i skolåldern och fler som kommer med svag skolbakgrund.

Skolresultaten samvarierar med dessa två faktorer – antal år i svensk skola och föräldrars utbildningsbakgrund (det senare gäller även svenskfödda elever). Faktum är att utrikesfödda elever som fått gå alla skolåren i svensk skola har lika bra resultat som svenskfödda elever om man rensar för socioekonomiska faktorer.

De svenskfödda elevernas resultat har förbättrats rejält i PISA 2018. Det ligger nu återigen på de toppnivåer där Sverige låg i första PISA år 2000.

En skolas, en kommuns eller ett lands skolresultat är beroende av två saker: elevgruppens sammansättning (främst föräldrarnas utbildningsnivå och andelen nyanlända elever) och skolans kvalitet. Kvalitet i organisation, skolledning och undervisning.

Det svenska skolsystemet lyckades under 2015 mot alla odds ta emot 75 000 nyanlända elever, ordna lokaler, lärare, elevhälsa och komma igång med undervisning. Många hävdade att denna fenomenala ansträngning skulle påverka de svenskfödda eleverna negativt och att de utrikesfödda totalt skulle misslyckas.

Nu vet vi:

Sverige har totalt sett förbättrat sina resultat.
De svenskfödda elevernas resultat har stigit kraftigt och är tillbaka på toppnivåerna år 2000. De utrikesfödda elevernas resultat har försämrats något på grund av förändrad elevsammansättning med färre år i Sverige och lägre utbildningsnivå i hemlandet.

Det finns allvarliga problem i svensk skola och det har att göra med skolsegregationen och likvärdigheten. Det handlar om social och ekonomisk rättvisa. Kan vi fokusera på det problemet istället för påhittade konspirationsteorier om riggade PISA-undersökningar?

Utifrån det usla PISA-resultatet 2012 och de stora ansträngningar som flyktinginvandringen 2014-2015 innebar så har landets rektorer, lärare och elever gjort ett fantastiskt jobb! Ni är så bra!

Men det får man väl inte säga i det här jävla landet!

Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet