Foto: Lisbon Council/Flickr

Skolan Nu ger sig tunga internationella experter in i debatten om det svenska skolsystemet. På DN-debatt skriver Andreas Schleicher, ansvarig för OECD:s Pisa- undersökningar, att valfrihet och avregleringar i kombination har skadat systemet och att Sverige nu bör ta sig an Skolkommissionens senaste förslag för att valfrihet ska vara valfrihet för alla. 

Från att ha varit ett föregångsland med ett klassutjämnande utbildningssystem har det svenska skolsystemet sedan någon gång i början på 2000-talet »förlorat sin själ« skriver Anderas Schleicher och beskriver hur konkurrensen om eleverna, skolorna emellan har lett till en missprioritering. Elever erbjuds körkort och glassiga byggnader istället för bättre undervisning, säger han.

Anderas Schleicher ställer sig bakom Skolkommisionens betänkande och betonar särskilt förslaget om extra stöd till elever med sämre förutsättningar som han menar är »en av den svenska skolans traditionellt starka sidor«. Han menar också att Skolkommissionens mycket omdebatterade och »mest långtgående förslag« »aktiva skolval« skulle motverka den ökande ojämlikheten i skolan.

»Det jag tycker är mest uppmuntrande är att det i Sverige finns förståelse för att ju mer flexibelt skolsystemet är, desto mer stringent måste den offentliga politiken vara«, skriver Schleicher avslutningsvis och poängterar att det svenska skolsystemet gemensamt måste anstränga sig för att skolan ska återgå till att vara likvärdig och »för att skolvalet ska komma alla svenskar till gagn«.