En ny upphandlingslag inom välfärden behövs – där det går att ta hänsyn till kvalitet och där oseriösa aktörer kan uteslutas.

Bara genom personalens kunskap och kompetens kan vi få världens bästa välfärd. Det är förvånansvärt att det så uppenbart glömts bort i debatten.

Därför är det efterlängtat att Annette Thörnqvist undersöker och lyfter fram de konsekvenser för välfärden, som den senaste tidens reformer har medfört. Och hon konstaterar med önskvärd tydlighet att det sker en problematisk utveckling inom de delar av välfärden som blir allt mer marknadsstyrd.

Marknadsstyrning, genom LOV – lagen om valfrihetssystem, har bland annat medfört att upp till 75 procent saknar kollektivavtal. Villkoren trycks ned för de som ska ta hand om och bistå samhällets äldre. Och vi ser att när otryggheten ökar blir kvaliteten lidande.

Den oron märker jag – inte bara bland Kommunals medlemmar utan bland de flesta medborgare jag möter. En oro för att ens föräldrar inte ska få god omvårdnad när de når ålderns höst. En oro för att själv behöva ordna det som samhället tidigare tagit ansvar för.

För att ändra på det behöver vi säkra resurserna till välfärdssektorn. Det är nödvändigt för att vi ska kunna välja gemensam, offentlig, konsumtion framför ytterligare privat konsumtion.

Men vi behöver också se över lagstiftningen, och på riktigt reformera de system som styr välfärden. Utan att bli teknisk, är det uppenbart att lagen om valfrihetssystem inte har fungerat.

Kommunernas möjlighet att leva upp till sitt ansvar har minskat dramatiskt genom lagen, och ingen har kunnat visa några förbättringar med lagens införande. Vi har från Kommunals håll tvärtom flera gånger diskuterat problematiken, och Thörnqvist lyfter upp kritiken på en akademisk nivå i sin forskning.

Trots problemen och kritiken vill arbetsgivarnas företrädare göra lagen permanent i allt fler kommuner. Det är därmed uppenbart att de har företagarnas, inte medborgarnas, intresse för ögonen. Att det lett till oseriösa aktörer och lycksökare inom välfärden är en naturlig konsekvens.

Därför ser vi med förväntan på vad försöket med etisk plattform innebär.

Genom den etiska plattformen, försäkrar aktörerna att de har kollektivavtal. Det är en nödvändig reglering av anställningsvillkoren – och det är i dagsläget den mest effektiva regleringen av bemanning vi har. För det är bara genom att hindra nedskärningar på personal och på personalens villkor, som vi kan skapa ett kvalitetsgolv för den personalintensiva välfärden.

Samtidigt är den bara en av många reformer som krävs, för att vända utvecklingen. Vi ser exempelvis att en stor förklaring till att LOV spridit så snabbt inom välfärden, är på grund av de fundamentala bristerna med upphandlingslagstiftningen, LOU, när det kommer till välfärdsområdet. Välfärd är inte vilken vara som helst.

Vi vill därför se en ny upphandlingslag inom välfärden. En lagstiftning där det går att ta hänsyn till kvalitet och där det går att utesluta oseriösa aktörer. Bara på det viset går det att samarbeta med de små och de ideella aktörer som, när man synar siffrorna, faktiskt har missgynnats av denna nya “valfrihetens” LOV. Bara så kan vi uppnå den välfärd som alla kan lita på.

Annelie Nordström, ordförande Kommunal