Äldreomsorgen Äldreomsorgen är underbemannad och bristen på undersköterskor och vårdbiträden kommer öka. Men idag vill mer än var fjärde i branschen inte arbeta kvar.

– Vi har enorma rekryteringsbehov, nyckeln till en bättre arbetsmiljö är att man utvecklas i yrket säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Kommunals senaste rapport Personal som stannar handlar om arbetsmiljön i äldreomsorgen. Den säger att 27 procent av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen inte vill vara kvar på arbetet om tre år. En anledning till att så många vill lämna yrket är stress och den psykiska ansträngningen. Över 70 procent av dem som faktiskt vill arbeta kvar känner att arbetet är psykiskt ansträngande eller stressigt minst en gång i veckan. Bland de som vill lämna är siffran över 80 procent.
– De senaste tio åren har arbetsmiljön försämrats inom äldreomsorgen, många slutar för att de inte orkar vara kvar, säger Annelie Stranz, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Många av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen känner också att det inte finns några möjligheter att utvecklas inom yrket.

Utveckling och vidareutbildning måste också leda till högre löner anser Kommunals ordförande, men rapporten visar att inte ens hälften av de anställda anser att deras löner motsvarar prestationerna.
– När man utvecklas i yrket måste lönen följa med. Lön är viktigt, så är det, säger han.

Caroline Olsson, enhetschef på SKL, anser att en förklaring till varför så ett så stort antal vill sluta är att de ser arbete inom äldrevården som tillfälligt.
– Många har arbete inom äldrevården som ett genomgångsarbete. Det är ett problem, kompetensen måste användas rätt, säger hon.

Olsson tycker att deltidsanställningar medför problem och kan vara en bidragande stressfaktor.
– Jobbar du deltid är du alltid på arbetstopparna, men arbetar du heltid är vissa perioder lugnare än andra, säger hon.

Enligt Annelie Stranz handlar problemet inte bara om personalbrist, utan också hur arbetet organiseras. Något Veronica Magnusson, ordförande för fackförbundet Vision håller med om. Enligt henne måste antalet anställda per chef gå ner.
– En rimlig mängd arbetare per chef är det våra medlemmar lyfter upp högst, säger Veronica Magnusson.

Vision vill komma ner på runt 25 anställda per chef, nu ligger siffran ibland på uppemot 60.

Hur ska då man locka anställda till en underbemannad och pressad bransch?
– Det måste skjutas till pengar, de satsningar regeringen gjort är bra, men de räcker inte. Jag förstår inte att folk vill sänka skatterna idag, det är orimligt, säger Tobias Baudin.