Novembermörkret sänker sig över ett Europa i ekonomisk kris, massarbetslöshet och nyfascism på frammarsch. Till detta kommer klimatångesten. Nyheterna rapporterar om orkaner, översvämningar och värmeböljor runt om i världen. Vädret är i uppror.

Världsbanken pekar på att läget är akut. Jordens medeltemperatur kan väntas öka med fyra grader redan till år 2060 om utsläppen av växthusgaser inte drastiskt minskar.

Fyra grader varmare innebär att havet stiger och Bangladesh förlorar över 30 procent av sina landområden. Tiotals miljoner människor blir hemlösa. Jordbruksproduktionen skulle minska globalt. Stora delar av Indien skulle bli uttorkade liksom torka skulle drabba Nordamerika, Centralamerika, Medelhavsområdet och Sydafrika. Svåra värmeböljor skulle drabba Sydeuropa där 70 procent av sommarregnen försvinner. Storbritannien kan få 45 grader under sommaren och skogsbränder bryta ut i Alperna.

Domedagsprofeterna skulle inte kunna säga det bättre. Jordens överlevnad är hotad. Och som alltid är det de fattigaste som drabbas först och värst. Vi kommer att få se ett ökat antal klimatflyktingar framöver. EU som nu brottas med ekonomisk kris lär få ett minst lika svårt arbete med klimatkrisen inom kort.

I dag återupptas FN:s klimatförhandlingar i Doha. Vid klimatmötet i Köpenhamn 2009 lovade politikerna att både bekämpa fattigdomen och minska växthusgaserna. Det har inte gått särskilt bra. En miljard människor svälter och under 2010 ökade koldioxidutsläppen med 6 procent jämfört med föregående år. 2011 lär inte uppvisa någon minskning.

Tyvärr agerar den svenska regeringen pinsamt passivt. Till skillnad från vad statsminister Fredrik Reinfeldt tidigare lovat om att ge särskilda pengar utanför biståndsbudgeten till arbetet med utsläppsminskningar i utvecklingsländerna har inte en enda ny krona avsatts för detta. Allt har tagits av biståndet. De fattiga får betala.

”Saken blir inte bättre av att regeringen i årets biståndsbudget dessutom halverar budgetposten för miljö- och klimatarbete”, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson tillsammans med ärkebiskop Anders Wejryd och Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg på debattplats i Svenska dagbladet.

Dessutom bedriver regeringen en uppgiven inhemsk miljöpolitik där den gröna energibranschen blöder ekonomiskt på grund av otydlig politik och förödande kärnkraftskramande.

Världens beslutsfattare har fem år på sig att drastiskt ändra sin politik för att förhindra klimatförändringarna, menar International Energy Agency i sin årsrapport 2011.

FN:s generalsekreterare har med anledning av Världsbankens alarmerande rapport krävt ett bindande juridiskt klimatmål 2015.

Forskningen finns, larmrapporterna finns. Finns den politiska viljan?

Må beslutsfattarna besinna sig.