Samtidigt som jordens temperatur stiger ökar risken för väpnade konflikter. Den slutsatsen har en grupp amerikanska forskare kommit fram till efter att ha studerat väderfenomenet El Niño”.

I en intressant artikel i Dagens Nyheter i dag förklarar forskaren Solomon Hsiang hur man kommit fram till de första bevisen för att globala klimatförändringar är en betydelsefull faktor vid väpnade konflikter.

Genom att utgå från El Niño har forskarna kommit fram till att en femtedel av alla konflikter sedan 1950-talet har påverkats av väderfenomenet. När det varmare vädret strömmar in för den med sig torka som i sin tur bidrar till spänningar mellan olika befolkningsgrupper. Likaså för fenomenet med sig andra naturkatastrofer.

Tidigare har Refugees International gjort prognoser som tyder på att 200 miljoner människor fram till 2050 kommer att ha tvingats på flykt efter att ha drabbats klimatrelaterade händelser.

Utsläppen i världen fortsätter att öka. Mycket tyder på att vi går mot en global uppvärmning som blir högre än de två grader som är utgångspunkten i de globala klimatförhandlingarna. Den dystra sanningen är att detta går hand i hand med konflikter och att människor tvingas på flykt.