Bild: LO

Vi har i dag en sjukförsäkring med stora rättssäkerhetsproblem som systematiskt fattiggör redan utsatta människor. Om inget görs kommer sjukförsäkringsfrågan troligen att bli avgörande i valet 2014, skriver LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Vi har i dag stora problem i vår sjukförsäkring. I fredags levererade JO allvarlig kritik mot Försäkringskassans beslut gällande sjukersättning. Det handlar om att Försäkringskassan inte dokumenterar och meddelar vissa underlag för sina beslut. Därmed blir de grundläggande garantierna för rättssäkerheten ”verkningslösa”, skriver chefs-JO Elisabet Fura och betecknar det som ”allvarliga förvaltningsrättsliga brister” (UNT 2013-04-25).

Samma dag kom också Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) med nya siffror, som visar att ett år efter utförsäkringen har andelen personer som får ekonomiskt bistånd under minst sex månader mer än tredubblats. Att de flesta utförsäkrade systematiskt fattiggörs är visserligen ingen nyhet. Enligt en tidigare rapport från Kommunal påverkades cirka åtta av tio av de kommunalare som utförsäkrats negativt ekonomiskt av utförsäkringen.

Men att så många med psykisk ohälsa idag faller ”mellan stolarna” är ändå alarmerande. Ett år efter att de lämnade sjukförsäkringen hade enligt ISF nästan var sjätte person, i gruppen med psykisk sjukdom som inte återvänt till sjukförsäkringen, fått ekonomiskt bistånd under minst sex månader. Då ska man veta att många av de utförsäkrade ingår i en familj som har inkomster som gör att de inte kan kvalificera sig för försörjningsstöd. De största ekonomiska smällarna i samband med utförsäkringen får alltså den sjukes anhöriga och familj stå för. Detta syns oftast inte i statistiken, varken i Försäkringskassans, socialkontorets eller Arbetsförmedlingens siffror.

De flesta medborgare tycks idag, till skillnad från alliansregeringen, inse att de sjuka knappast blir friskare av att de och deras anhöriga blir fattigare. Istället ökar riskerna för att de faller in i en djupare depression och vanmakt. Sedan 2008 då regeringens hårdare sjukregler infördes har antalet självmordshot framförda till en försäkringskassetjänsteman ökat explosionsartat, från 19 personer år 2008 till runt 500-600 personer per år de senaste tre åren.

Allvarligt sjuka stressas idag av svårtolkade, rättsosäkra och omänskliga sjukregler. Insatserna för att bereda människor som drabbats av ohälsa en väg tillbaks till arbetslivet fungerar inte. LO kommer därför under våren och försommaren att arbeta fram ett konkret åtgärdsbatteri, för att visa hur vi kan börja lösa de mest akuta problemen i sjukförsäkringen.

Uppenbarligen finns mycket kvar att göra för att medborgarna ska återfå det förtroende för sjukförsäkringen som, enligt bland andra SOM-institutet och sociologen Stefan Svallfors, har rasat de senaste åren. En sak verkar dock vara helt säker. Sjukförsäkringsfrågan kommer också i fortsättningen, med jämna mellanrum, att ställa till det för regeringen. Ja, för egen del skulle jag inte bli förvånad om det till nästa val ansamlats så mycket ilska och kritik hos väljarna att sjukförsäkringsfrågan gör att alliansregeringen får foten av folket.

Kjell Rautio, välfärdsutredare vid LO