Det finns inga argument. Inga politiska i alla fall. De politiker som tycker att äktenskapet ska vara förbehållet man och kvinna argumenterar med stöd av känslor, hävd och tradition. Det finns ingen anledning för svenska staten att ta hänsyn till en sådan konservatism, som säger att allt var bättre förr och bör förbli som det en gång var. Den civila lagstiftningen måste utgå från rättigheter och likabehandling, inte kristdemokratiska känslor och religiösa traditioner.

För åtta år sedan knoppade staten av Svenska kyrkan. Fortfarande har dock kyrkan en särställning – att förrätta vigslar är ett myndighetsutövande. Det är otidsenligt och apart att en sekulär stat låter religiösa aktörer utföra ett myndighetsutövande med rätt att diskriminera samkönade par.

Staten inte ha några betänkligheter kring vilka som gifter sig eller väljer att bo med varandra. Men i dag är samkönade par hindrade från att gifta sig. Ingen annan lag ger myndighetsutövare rätt att diskriminera på grund av sexuell läggning. Staten ska inte heller lägga någon värdering i om par väljer att binda sig juridiskt eller inte genom äktenskap. Trots det har sambor i dag inte samma juridiska skydd som gifta. Det är som om lagstiftningen på just detta område har stannat kvar i ett medeltidstänkande.

I ett modernt Sverige borde det vara en självklarhet att endast civilrättsliga ceremonier blir juridiskt bindande. I många länder ser det just ut så – för att bli juridiskt gifta måste alla par genomgå en civil ceremoni. Sen är en religiös dito frivillig. Faktum är att det ser så ut även för många svenskar, som tillhör religiösa samfund utan vigselrätt.

Tro det eller ej, men det mest radikala förslaget i debatten om könsneutrala äktenskap kommer från kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. Han kan tänka sig att gå med på könsneutrala äktenskap, om bara ordet äktenskap byts mot samlevnad. En könsneutral samlevnadsbalk är just det som Sverige behöver – en samlad lagstiftning som inte diskriminerar utifrån kön, val av ceremoni eller samlevnadsform.

I går samlades det konservativa uppropet "Bevara äktenskapet" till möte för att "lyfta fram behovet av allsidighet i analyser och bedömningar innan tusenåriga – och väl fungerande – samlevnadsformer förändras". Syftet med deras möte belyser vad debatten om könsneutrala äktenskap handlar om för dem – att världen ska se ut som den alltid har gjort så att de själva slipper känna sig ängsliga. Men tusenåriga traditioner eller "väl fungerande" diskriminerande lagar kan inte styra Sverige. Det ska juridiken och politiken göra.