Fredrik Wadman

debatt FN:s uppfattning är att Gazaremsan, hela Västbanken och östra Jerusalem står under militär israelisk ockupation. Att Osloavtalet skulle ersätta Israels skyldigheter som ockupationsmakt är fel, skriver Fredrik Wadman i en replik till Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Lars Adaktusson och Martin BlecherVänskapsförbundet Sverige-Israel menar att det är den Palestinska Myndigheten (PA) som är skyldiga att vaccinera den palestinska befolkningen mot covid-19 och inte Israel, som kritiska röster kräver. Men Vänskapsförbundets, och för delen israeliska företrädares, inställning att Osloavtalet ersätter fjärde Genèvekonventionen är helt fel.

Vad en konflikts parter än må ha sagt och gjort är i sammanhanget ointressant. Likaså är det för sammanhanget irrelevant vad Israel och PA har kommit överens om. Fjärde Genèvekonventionen konstruerades för att skydda civilbefolkningar. Det är mot dem som konflikten bedrivs — inte mot den korrupta och medlöpande Palestinska Myndigheten.

FN:s uppfattning är att Gazaremsan, hela Västbanken och östra Jerusalem står under militär israelisk ockupation. Det spelar ingen roll att Israel, som alltid förespråkar direkta förhandlingar så att de lätt kan köra över PA, påstår att avtal mellan parterna själva ersätter internationella mänskliga rättigheter.

Alltså gäller Artikel 56 (som säger att ockupationsmakten har medicinska skyldigheter mot civilbefolkningen på ockuperat område) — och även att inte den nämns under Artikel 6 så säger Artikel 1 att Konventionen skall respekteras ”under alla omständigheter”.

Hur kommer det sig att Vänskapsförbundet Sverige-Israel aldrig nämner något av den skrämmande verklighet palestinska civila tvingas genomlida på grund av den israeliska ockupationen?

FN erkänner inte stater där regimen inte har kontroll över sitt territorium — vilket man knappast kan säga att PA har — med tanke på att Israels militär formellt sett står för säkerheten på 80 procent av Västbankens yta (Area B och C). Det förekommer ett slags Moment 22. För att bidra till en framtida palestinsk stat erkänner man en som ännu inte finns.

Informellt sett är militären bara där för att skydda de israeliska bosättarna. Man förebygger annars kommande palestinska revolutioner genom att utföra hundratals nattliga räder i månaden. Man traumatiserar barn med våldsamma arrester som ofta involverar buntband och ögonbindel.

Under de militära förhören använder man sig dels av fysisk tortyr, men också av skrämsel och hot och man skapar tvångsvärvade infiltratörer för att så split i det palestinska samhället, enligt den internationella organisationen Military Court Watch.

Hur kommer det sig att Vänskapsförbundet Sverige-Israel aldrig nämner något av den skrämmande verklighet palestinska civila tvingas genomlida på grund av den israeliska ockupationen? Enda gången man nämner dem är det för att anklaga Palestinska Myndigheten. Varför skulle det vara annorlunda denna gången?

 

Fredrik Wadman, opinionsbildare för palestinska rättigheter