Bild: stock.xchng

Grundregeln för varje regering är att aldrig utåt låta alarmistisk om ekonomin, därför att man riskerar att spä på oron. Men hur tillbakalutad får man vara?  

I fredags förklarade statssekreterare Eva Uddén Sonnegård på arbetsmarknadsdepartementet i TV att "vi är inte alls på väg in i någon slags lågkonjunktur." Igår sa det oberoende Konjunkturinstitutet att vi visst är det. Hushållen deppar och företagen skär ner. Arbetslösheten kommer att stiga till närmare 7 procent framöver, menade KI.  Anledningen till att Uddén Sonnegård inte riktigt vill erkänna lägets allvar är förstås att regeringens ekonomiska politik nu står inför sin första och största prövning. Men samtidigt finns en utbredd misstanke att regeringen i sin ambition att bekämpa "utanförskapet" glömt bort att det finns "riktiga" arbetslösa.

Den misstanken stärktes hos alla som i fredags såg Eva Uddén Sonnegård i Rapport och hörde henne säga: "Arbetsmarknaden går in i ett lugnare skede och det är bra." Hon fick förstås frågan varför det är bra att det blir svårare att få jobb: "Ja, fördelen är att det inte blir den sortens överhettningstendenser som vi inte vill se, för då får vi verkligen problem med arbetsmarknaden."

När hon framträtt i ekot några timmar tidigare hade hon viftat undan att KI och andra bedömare sagt att arbetslösheten snabbt kommer att stiga: "Jag tror att den så småningom kommer att öka något. Vi ska inte glömma bort att vi satsar väldigt mycket på dom som varit sjukskrivna och förtidspensionerade, vilket gör att utanförskapet kommer att minska och det är vår primära målgrupp."

Vad är det hon säger? Jo, samtidigt som varslen ökar och efterfrågan minskar, vill hon öka utbudet av arbetssökande, och hon är stolt och nöjd med det, för de arbetslösa är inte hennes primära målgrupp! Uddén Sonnegård förefaller sålunda vara en teoretiker som går med läroboken framför ansiktet, och inte ser det svarta hål som hon är på väg att ramla ner i.  

Någon har sagt till henne att Says lag gäller; ökar man utbudet av en vara så ökar automatiskt efterfrågan på den. Men om lagen egentligen gäller potatis och inte arbetskraft, duger den verkligen när en global recession är på väg? Det kanske rentav är kontraproduktivt och kan få arbetslöshetstalen att explodera.  

Det är fara värt att detta blir finansministern Anders Borgs och hans lärjunge Uddén Sonnegårds plats i historieböckerna: de gjorde ett fullskalexperiment med en ekonomisk teori från 1803. Teorin höll inte, patienten avled.