Danmark är världsbäst på vindkraft. Ett av många exempel som Sverige kan följa. Foto: Pixabay

Världens utsläpp stiger och många länder skärper nu sin klimatpolitik, men Sverige är inte längre ett föredöme i klimat- och miljöfrågor. Den SD-ledda högerregeringen ökar utsläppen och bråkar sinsemellan om vindkraft, plastpåsar och reduktionsplikt. I en ny minirapport listar Klimatnätverket Kära framtid 14 hoppfulla exempel på klimatpolitik.

I mars startade vi Kära framtid, ett nationellt klimat- och miljönätverk för att driva på politiken inom Socialdemokraterna. I en tid när larmrapporter om värmerekord och smältande inlandsis duggar lika snabbt som SD:s och högerregeringens slakt av den befintliga klimatpolitiken – ja, då måste alla ta debatten, utkräva ansvar och föreslå åtgärder.

SD och regeringen monterar ned Sveriges roll som föregångsland inom miljö och klimat genom att öka utsläppen och skära ner på 60 procent av miljöbudgeten. Men tyvärr saknade även Socialdemokraternas senaste skuggbudget förslag för en rättvis klimatomställning. Budgetramarna utgick även från regeringens kraftiga nedskärningar. Det visar att Socialdemokraterna har mycket kvar att göra och det är helt rätt att partiet tillsätter en grupp för att utveckla sin politik.

Sverige har lyckats med stora samhällsomvandlingar tidigare

Men det är tidskrävande att politikutveckla. Tid är en bristvara i arbetet med att sänka utsläppen. Därtill kan det vara tungt att komma på nya alla förslag som krävs för omställningen för hela samhället. Men hjulet behöver inte uppfinnas på nytt varje gång – tvärtom. Om vi vänder blicken utanför Sveriges gränser finns mängder av internationella exempel på konkret klimatpolitik som gör skillnad. Om Sverige återigen ska kunna ta ledartröjan i klimatfrågan måste vi våga tänka utanför ramarna för vad som verkar möjligt och se de stora samhällsvinsterna med att vi genomför en rättvis klimatomställning.

I dag släpper Kära framtid en minirapport med 14 modiga exempel på progressiv klimatpolitik som kan inspirera svenska politiker att hitta liknande lösningar. Här följer förslagen i korthet att inspireras av (Förslagen i helhet hittas på www.karaframtid.se):

 1. Kanada beskattar koldioxid och ger intäkterna direkt till medborgarna.
 2. Tysklands kollektiv- och regionaltrafik blir billigare med pristak i hela landet.
 3. USA höjer skatten för de allra rikaste och investerar i nya jobb, ny teknik och enorma utsläppsminskningar.
 4. Danmark är världsbäst på vindkraft, lokalbefolkningen investerar och köper in sig i projekten.
 5. Paris storsatsar på folk istället för bilar, reducerar trafik och parkeringsplatser.
 6. Frankrike förbjuder matbutiker och restauranger att slänga mat.
 7. Amsterdam inför gratis kollektivtrafik för låginkomsttagare.
 8. Kenya förbjuder tillverkning och användning av engångsplast.
 9. Frankrike förbjuder flyg på korta sträckor där tåg går och Belgien inför högre skatt på korta flygresor.
 10. Schiphol, en av Europas största flygplatser, föreslår förbud av privatplan.
 11. Australien stöttar lantbrukare som lagrar kol i jorden.
 12. Finland satsar på alternativt skogsbruk.
 13. Australien skapar incitamentsprogram för små solpaneler.
 14. Frankrike förbjuder företag att tillverka produkter som planeras att gå sönder i förtid.

Sverige har lyckats med stora samhällsomvandlingar tidigare. Socialdemokraterna har förenat stark demokrati, omfördelning och välfärd med ett näringsliv och ekonomi av världsklass, som gjort att omvärlden inspirerats av oss. Och de S-ledda storstäderna kan visa vägen redan i dag.

Vi noterar även att Liberalerna och Moderaterna säger att de vill utveckla sin klimatpolitik. Vi hoppas att även de vill avbryta sin nedmontering av omställningen, inspireras av omvärlden och lämna SD. För att ta ansvar för att sänka utsläppen och trygga jobben.

Låt oss nu visa resten av världen att vi återigen är ett föregångsland inom klimat- och miljöområdet.

Jesper Lindholm (S), talesperson för Kära framtid, tidigare politiskt sakkunnig på miljödepartementet 

Sofia Brändström (S), talesperson för Kära framtid, tidigare pressekreterare på socialdepartementet

Tove Kullenberg (S), styrelseledamot i Kära framtid, tidigare pressekreterare på miljödepartementet

Albin Nordin (S), styrelseledamot i Kära framtid, tidigare pressekreterare på miljödepartementet