Våldtäkt är ett billigt vapen. Mycket billigare än bomber eller kulor. På samma sätt som våldtäkt sällan begås i syfte att tillfredställa sexuell lust, utan i syfte att förstöra en annan människas själ, är systematiska våldtäkter oftast inte en bieffekt av krig, utan en militär strategi.

Konflikten i Demokratiska Republiken Kongo är den dödligaste sedan andra världskriget. 4 miljoner människor beräknas ha mist livet sedan 1998. Det sexuella våldet har en intensitet och en frekvens som inte finns på något annat håll i världen. Var tredje kvinna – en del inte äldre än tre år, andra så gamla som sjuttiofem – har våldtagits. I Kongo pågår ett fullskaligt krig mot kvinnor som internationell media talar tyst om.

Samtidigt fortsätter vapen att smugglas in och naturtillgångar att smugglas ut. Jakten på rikedomarna i gruvorna driver på brutaliteten. Smugglingen av coltan är ökänd. Malmen behövs för mobiltelefoner, bärbara datorer och Play Stations. Produkter som vi i väst kastar och byter ut varje halvår och som efterfrågan därför är enorm på.

FN: s säkerhetsråd har publicerat en lista på 85 multinationella företag som varit involverade i att underblåsa de väpnade konflikterna i Kongo. Felix Holmgren rapporterar i Arbetaren att här återfinns Tenke Mining som förra året gick ihop med Lundin Mining. Storägare i både företagen är den svenska Lundinfamiljen till vilken ju vår svenske utrikesminister har omtalade vänskapsband. Även flera av de statliga AP-fonderna har aktier i Lundin Mining.

Amnesty International och Human Rights Watch publicerade redan 2002 och 2004  rapporter om hur kvinnor i Kongo våldtas, hur deras underliv förintas med knivar, trästycken och gevärsskott och hur fullgångna foster plockas ut och lämnas att dö. Våldtäkterna begås ofta inför ögonen på kvinnans familj. Män som har tvingats se hustru och barn brutalt våldtagna får fruktansvärda psykologiska men. Hela samhället bryts ner.

Kvinnors underliv förstörs av det brutala våldet. Den medicinska termen är fistula och innebär att vävnaderna mellan vaginans väggar och urinblåsan går sönder. Det uppkommer ett hål där det inte ska finnas ett hål. Urin och avföring läcker okontrollerat ut tillsammans med kvinnans värdighet och mänsklighet. I sömnen. Medan hon går. Hon stinker fruktansvärt och blir till paria i samhället.

Läkare utför de omfattande och nödvändiga operationerna men det saknas resurser och kvinnor drar sig för att söka hjälp. Av okunskap och av skam.

Den amerikanska feministen Eve Ensler beskriver situationen som ”helvetet på jorden”.