debatt Att lösa coronakrisen med mer skuldsättning håller inte. Bättre vore att låta Riksbanken ge ut helikopterpengar direkt till medborgarna, skriver Jussi Ora.

Allting bör byggas på en stabil grund, så även samhälle och ekonomi. Det är människor som bygger ekonomin och som drabbas i en bank- och finanskris. Första prioritet i krisen vara grundtrygghet i mat, boende och hälsa för alla. Utan trygghet kommer oro och rädslor sprida sig vilket är kontraproduktivt i bekämpandet av både coronaviruset och den ekonomiska krisen. Helikopterpengar till alla medborgare är lösningen och visar sunt ledarskap.

De olika paket som lanserats av regering och Riksbanken är stora, sammanlagt över 2000 miljarder, men löser varken tryggheten för alla eller inkomster till företag. De går till att rädda aktörer inom finanssektorn och att öka företagens skulder. Men företagen i Sverige är redan extremt skuldsatta. Enligt SCB uppgår skulderna i svenska företag (exklusive finanssektorn) till hela 117 procent av BNP. Jämför med 107 procent 2007 innan finanskrisen. Forskningen är entydig: hög privat skuldsättning ökar riskerna för finanskriser och djuplodande depressioner. Som Albert Einstein sa: ”Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapat dem.”

Att lösa krisen med mer skuldsättning håller inte, bättre vore att låta Riksbanken ge ut helikopterpengar direkt till medborgarna. I Hongkong har liknande åtgärder redan gjorts i mars. I USA förbereds en liknande åtgärd, 1 000 dollar till alla medborgare. Japan, Singapore och Thailand planerar också utdelning till medborgarna. Om utdelningen finansieras genom att Riksbanken trycker upp pengarna belastar förslaget varken staten eller skattebetalare genom högre statsskuld utan hjälper snarare regeringen genom extra skatteintäkter.

Riksbanken borde få befogenhet att stödja medborgarna direkt.

Regeringen har visserligen lagt förslag på ca 80 miljarder för att stödja korttidspermitteringar, höjd A-kassa och sjuklön. Detta är pengar som kommer människor till del. Men det är för lite pengar och många faller ändå mellan stolarna. Dagens insatser inkluderar inte fattigpensionärer, de sjuka som inte får ersättning av Försäkringskassan, timanställda och övriga som redan innan krisen haft det tufft.

Med helikopterpengar minskar vi oron över vardagsekonomin. De som inte behöver pengarna kan amortera på sina lån så skuldsättningen minskar. Företagare kan betala sina hyror, företag kan sänka arbetstiden utan att det slår ut de anställdas ekonomi. Även finanssektorn får stöd indirekt: alla hållbara värden inom finans baseras på att det finns betalande kunder som ger vinst för företagen. Resultatet blir alltså win-win för alla när medborgarnas grundtrygghet sätts främst.

Vi behöver förstå möjligheterna med statens egen bank, Riksbanken, och ge den möjlighet att agera för medborgarnas och samhällets bästa. I dag används den för att rädda finansmarknadens aktörer vid kriser och understödja bankernas fortsatta skuldsättning av oss.

Det är bråttom. Den 16 april är deadline för att lämna synpunkter på förslaget till ny Riksbankslag. I förslaget har Riksbanken just nu enbart rätt att stötta banker, finansmarknader och storföretag. Det är inte acceptabelt. Riksbanken borde få befogenhet att stödja medborgarna direkt.

Dagens ras av värden på finansmarknader kan vända när ekonomin lyfter. Däremot kan vi aldrig reparera onödigt lidande som människor behöver gå igenom. Det är viktigt att agera nu för att minimera lidandet för medborgarna och därmed komma bättre ur krisen. Gör din röst hörd och skriv under vårt upprop!

 

Jussi Ora, styrelseledamot Positiva Pengar