Vi ser allt tydligare konsekvenser av Moderaternas sjukvårdspolitik. De som får betala ett orimligt högt pris för M:s blinda tilltro till marknaden är patienterna och personalen.

I snart åtta år har Filippa Reinfeldt (M) varit ansvarig för vården i Stockholms läns landsting, SLL. Nu ser vi allt tydligare konsekvenser av den moderata sjukvårdspolitiken. All kraft och energi har ägnats åt att införa vårdval, privatisera vården och låta marknadskrafterna styra.

Men trettiotalet vårdval i primär- och specialistvården har inte gett fler läkare till förorterna och länets ytterområden. De nya läkarna och vårdbolagen har framför allt valt att etablera sig i Stockholms innerstad. I Botkyrka har en väl fungerande närakut i Fittja lagts ner. Den landstingsdrivna gynekologmottagningen har flyttat till Liljeholmen. Innan vårdvalet infördes i primärvården fanns sex vårdcentraler på Östermalm och lika många i Botkyrka. Efter fem år med det fria vårdvalet har Östermalm nu 13 vårdcentraler medan Botkyrka fortfarande bara har sex.

Ersättningssystemet i vårdvalet gynnar snabba och korta besök. Vården får allt svårare att ta hand om patienter med sammansatta sjukdomsbilder och de som kanske behöver tolk. Kroniker och multisjuka trängs undan och det är svårt att rekrytera läkare. Tio vårdcentraler i länet använder hyrläkare i sådan omfattning att det påverkar kontinuiteten och rätten till fast läkarkontakt. En av vårdcentralerna har endast hyrläkare. Det handlar givetvis inte om Stockholms innerstad.

Att läget på akutmottagningarna nu vissa dagar och nätter påminner om en krigszon kan givetvis vara en konsekvens av att många människor tappat tron på sin primärvård. När så krämporna blir akuta ser de ingen annan lösning än att söka sig till de stora sjukhusens akutmottagningar. Men för dem som söker sig dit och behöver fortsatt vård finns inga vårdplatser att tillgå.

Hur står det då till i välfärdslandet Sverige? Jo, vi ligger i nivå med Kina, Brasilien och Sydafrika när det gäller antalet vårdplatser och Stockholms län har lägst antal platser per invånare i Sverige. Landstingets revisorer konstaterade i fjol att det inte finns någon enhetlig och jämförbar statistik över antalet platser. Vi tvingas förlita oss på privata konsultrapporter som gör gällande att antalet platser minskade med ett hundratal mellan 2010 och 2012. Då lovade alliansen att ta fram 100-170 nya platser på kort sikt och 500 platser till 2015 men i stället ser vi en minskning.

De som får betala ett orimligt högt pris för denna blinda tilltro till marknaden och den dåliga planeringen, är patienterna och personalen. Bristen på sjukhusplatser gör att planerade operationer skjuts upp, att cancerpatienter inte får vård inom rimlig tid och att arbetsmiljön blir allt sämre för dem som jobbar på vårdavdelningar och akutmottagningar.

Alliansens recept är att låta fler privata aktörer få fri dragningsrätt på skattepengar samtidigt som det saknas pengar till anständiga löner till sjuksköterskor och andra personalgrupper som är nödvändiga för en vård av god kvalitet.

Självklart måste vårdens resurser i större utsträckning än i dag satsas i områden där ohälsotalet är högt. Eller är det inte längre hälsan som är vårdens huvuduppgift? För det kan väl inte vara företagens rätt att få etablera sig var de vill och själva välja vilka patienter de ska behandla, som ska styra?

Håkan Jörnehed (V), oppositionslandstingsråd
Stockholms läns landsting

________________________________________________________

“Hemlig rapport – fattiga fyller akuten i vårdvalets Stockholm”, läs om konsekvenserna av vårdvalet här >>