Claud Guiron (foto: Stig Jarnes) och Anette Rosengren (foto: Håkan Gustafsson)

replik Ska Sverige lyckas bli rökfritt är det bästa tobaksindustrin kan göra är att utveckla mindre skadliga alternativ och det ansvaret tar vi, skriver representanter för Philip Morris i en replik.

Helen Stjerna från A Non Smoking Generation menar att tobaksindustrin ska exkluderas från inflytande och att alla icke läkemedelsklassade nikotinprodukter ska regleras som tobak. Vi är eniga i att ingen nikotinprodukt är ofarlig och reglering behövs av alla produkter för att förhindra att barn och unga börjar använda dem. Men det är att kasta ut barnet med badvattnet om man med reglering menar att även rökfria tobaks- och nikotinprodukter skall regleras exakt på samma sätt som den mest skadliga produkten, cigaretterna.

Vi är övertygade om att det är möjligt att göra Sverige rökfritt och att det går att göra inom en tioårsperiod. Men det kräver att näringsliv och politik drar åt samma håll, för det är när industri och politiker agerar gemensamt som den största utvecklingen sker.

Idag bygger tobakspolitiken huvudsakligen på två ben: att förhindra att minderåriga börja röka och att få befintliga rökare att sluta. Kring dessa två ben finns det en bred samsyn. Däremot har Sverige haft mycket svårt att ta till sig det tredje ben som alltfler länder nu börjar tillämpa, nämligen skademinimering som en strategi för hur vi ska förmå de som inte klarar eller inte vill sluta röka att gå över till mindre skadliga alternativ.

Det är inte genom att gräva skyttegravar vi  åstadkommer ett slut för försäljning av cigaretter i Sverige

Internationellt ger såväl forskning som andra länders hälsovårdsmyndigheter stöd åt skademinimering som ett tredje ben i tobaksstrategin. I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av uppvärmd tobak och menar att en fullständig övergång från rökning till uppvärmd tobak minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga kemikalier.
I England använder hälsovårdsmyndigheter e-cigaretter som ett mindre skadligt alternativ för dem som inte klarar eller inte vill sluta röka, något som har accelererat nedgången i antalet rökare. Även erfarenheten från Japan är att rökningen minskade markant när uppvärmd tobak började säljas. Gemensamt för dessa länder är att tobaksregleringen gör skillnad på cigaretterna och tobaks- och nikotinprodukter som inte förbränns.

Ska Sverige lyckas bli rökfritt är det bästa tobaksindustrin kan göra är att utveckla mindre skadliga alternativ och det ansvaret tar vi. Hälsovårdsmyndigheter och sjukvården har en avgörande roll i att kommunicera de olika produkternas relativa skadegrad och risker. Det är inte genom att gräva skyttegravar vi  åstadkommer ett slut för försäljning av cigaretter i Sverige utan genom dialog och samverkan.

 

Anette Rosengren, Koncernchef Philip Morris Norden

Claude Guiron, Vetenskapsdirektör Philip Morris Norden