ledare Rökning är ett av våra största hälsoproblem, och det är i ökande grad kopplat till klass. Men klassklyftan vad gäller hälsa får inte hindra politiken från att bekämpa problemet med aktiva åtgärder. 

Att vår livsstil påverkar vår hälsa är egentligen ingen nyhet. En ny studie kan visa att så pass mycket som 28 procent av alla cancerfall är kopplat till våra livsstilsvanor som rökning, alkohol, kost och träning. Det är dystra siffror. Samtidigt påpekar forskarna att det ju faktiskt är siffror som går att påverka. Så om man vänder på det: 28 procent av cancerfallen går att undvika. Vi kan rädda väldigt många liv.

Den värsta boven i dramat är rökning. Ingen nyhet det heller. Rökning står för 11 procent av alla cancerfall i Sverige och mer än varannan rökare dör av sin rökning.  Därefter kommer ohälsosam solning, som orsakar nio av tio av alla fall av farlig hudcancer (malignt melanom). Kopplingen mellan cancer och ohälsosamma matvanor, alkohol och fysisk aktivitet är också tydlig, om än inte med lika dramatiska siffror som rökning och solning.

Hälsa är en klassfråga och det har vi vetat länge. Hälsoklyftorna ökar i Sverige och den förväntade livslängden för arbetarklassen sjunker medan den ökar för alla andra grupper. Det finns flera förklaringar till detta, bland annat arbetsvillkor, om man söker vård eller inte men också livsstilsfaktorer. Frågor som rör kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak är starkt kopplade till klass. Skrämmande tydligt är det gällande rökning där det finns betydande socioekonomiska skillnader. Medan den välutbildade medelklassen i princip helt har slutat röka, har inte arbetarklassen slutat i lika hög utsträckning.

Rökning är en av många delförklaringar till de ökande hälsoklyftorna. Att få människor att sluta röka är således en central fråga för att minska hälsoklyftorna. Det är också i allra största grad en politisk fråga. Vårdpersonal kan uppmana och hjälpa sina patienter att sluta röka. Men studier visar också att de allra flesta svenskar vet att rökning är farligt. Ändå röker sju procent av Sveriges befolkning dagligen. Att sluta röka är svårt.

Rökning har väldigt lite med frihet att göra.

Sjukvården kan göra mycket men inte allt. Politiken måste ge förutsättningarna för att fler ska sluta röka. Det kan röra sig om exempelvis reformer som försvårar marknadsföring och exponering av tobak, men också att införa fler rökfria miljöer.

När detta ska diskuteras politiskt blir det emellertid genast känsligt. För snart två år sedan infördes det nya rökförbudet med syfte att minska rökningen  men också skydda övriga befolkningen från passiv rökning. Befolkningen var positiv till detta medan unga liberaler klädde sig i cigarettkostym och skrek om moralism och att staten ska strunta i vad människor gör med sina kroppar! Den reaktionen var väl förväntad. Men den som är beroende av nikotin är icke fri, om man ska tänka som en liberal. Nikotin är ett hemskt beroende och att till sist lyckas sluta röka är för många en enorm befrielse. Rökning har väldigt lite med frihet att göra.

Men även vänstern verkar stundtals tycka att det är obekvämt att prata om frågor som rör livsstil. Rädslan för moralism och att peka finger är stor. Men det handlar inte om att peka finger eller att enskilda individer gör dåliga val. Det handlar om att rädda liv, där personligt och politiskt ansvar är tätt sammankopplade, som med så mycket annat.

Hälso- och sjukvården ska inte enbart vårda när sjukdom redan uppstått, lika viktigt är det förebyggande folkhälsoarbetet. Det räddar människoliv och det sparar resurser. Vi har en nollvision om dödsolyckor i trafiken. Få ifrågasätter hastighetsbegränsningar och lag på säkerhetsbälte. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst antal döda i trafiken. Är det moralism? Knappast. Om politiker vet att så många människor dör av en viss produkt, är det då inte politikers skyldighet att göra något åt det?

Rökning kostar samhället 31,5 miljarder årligen. Men framförallt: rökning orsakar ett enormt lidande. Nikotin är ett starkt beroende med förödande konsekvenser på vår hälsa. Cancer är en fruktansvärd sjukdom. Om man inte tycker politiken och sjukvården ska “lägga sig i” människors tobaksvanor går man “big tobaccos” ärenden. Tobaksindustrin omsätter ofantliga summor pengar och det finns starka ekonomiska intressen i tobaksdebatten.  Och om man ska vara krass – medan tobakskapitalister tjänar storkovan får arbetarklassen cancer. Snacka om förtryck.