Gustav Österman

Ukrainaflyktingar Gör inte om misstagen från 2015. Ge dem som flyr från Ukraina lika rätt till SFI och annan komvuxutbildning, skriver riksdagskandidat (S) Gustav Österman. 

Det är nu strax över en månad sen EU införde massflyktsdirektivet på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Sen dess har miljontals flytt kriget in i EU, varav tiotusentals redan har sökt sig till Sverige.

Det är med stolthet som jag ser att Sverige återigen tar ett ansvar för ännu en flyktingkris, men det är också med en viss oro. Massflyktsdirektivet, som gäller för människor som flyr från just Ukraina, ger inte rätt till varken SFI, svenska för invandrare, eller annan utbildning inom komvux. Det bäddar för framtida problem.

En av de största utmaningarna efter flyktingkrisen 2015 har varit att få in folk i arbete och i samhällsgemenskapen. En av de största lärdomarna att dra var att språket var helt avgörande för att nå de målen.

Tyvärr drog både jag, och flera andra, den lärdomen försent. Idag kan vi se ett flertal problem kopplade till just bristande språkkunskaper inom exempelvis äldreomsorg, utbildning, och även generell arbetslöshet. Detta misstag kan vi inte riskera att återupprepa.

Om vi kan subventionera bensin- och elpriser och öka försvarsanslagen med tiotals miljarder så kan vi också tillhandahålla god utbildning för människor som flyr till Sverige.

De bristande språkkunskaperna leder inte bara till utanförskap vid fall av arbetslöshet för den enskilda individen. Det leder också till samhällsproblem som exempelvis att barn tvingas ta ett alldeles för stort ansvar för sina föräldrar, eller att äldre inte känner en trygghet inom äldreomsorgen för att de inte förstår personalen. Det första göder ett utanförskap i ung ålder, och det senare göder en farlig misstro i samhället.

Vi alla önskar självklart att kriget i Ukraina ska få ett snabbt och fredligt slut så att människor som flytt kan åka tillbaka till sina hem. Vi kan dock inte utforma vår politik utifrån kortsiktigt önsketänkande. Istället bör vi utforma vår politik utifrån vad vi vet fungerar i längden genom att erbjuda SFI och vidare komvuxutbildning redan från start. Detta för att säkra att människorna som flytt är på god väg in i samhällsgemenskapen om kriget skulle bli långvarigt. Om kriget istället skulle bli kortvarigt så är det dessutom positivt för Ukrainas framtida integration med EU att det finns medborgare i Ukraina som utbildat sig i Sverige.

Om vi kan subventionera bensin- och elpriser och öka försvarsanslagen med tiotals miljarder så kan vi också tillhandahålla god utbildning för människor som flyr till Sverige. Vi har faktiskt inte råd med motsatsen. Ge därför rätt till SFI och annan komvuxutbildning till människor som flytt från Ukraina till Sverige. Gör inte om samma misstag igen.

Gustav Österman, kandidat till riksdagen och kommunen för S i årets riksdagsval.