Jesper Bengtsson Riksdagen bör rösta nej till förslaget om att ändra grundlagen. Risken för att yttrandefriheten inskränks är alldeles för stor.

På onsdag ska riksdagen besluta om en grundlagsändring som kan få stora negativa konsekvenser för yttrandefriheten i Sverige.

Och av allt att döma kommer riksdagen att rösta ja till förändringen.

Jo, ni hörde rätt.

De har redan röstat ja en gång. I april. Den gången valde bara Vänsterpartiet och Liberalerna att motsätta sig förändringen. För att en grundlag ska ändras krävs det två beslut i riksdagen med ett val emellan. Därför röstar de en gång till nu i veckan. Och inget tyder på att en majoritet skulle rösta nej den här gången.

Men det borde de göra.

Jag tror också att de flesta skulle hålla med om att det inte är värt att ta en sådan risk

Lagen handlar om att det ska bli straffbart att röja en uppgift som kan ge en främmande makt information som kan skada Sveriges samarbete med andra länder och organisationer. Det ska bli förbjudet att över huvud taget befatta sig med sådan information. ”Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande makt information ska ett röjande av uppgiften vara straffbar” konstaterade en rad journalist- och yttrandefrihetsorganisationer i en debattartikel i DN nyligen.

Detta låter kanske inte så allvarligt. Det låter kanske till och med rimligt. Det borde väl vara straffbart att röja information som kan skada Sveriges relationer och samarbeten?

Problemet är att den här förändringen öppnar dörren för något som i grunden kan hota skribenters och journalisters möjlighet att avslöja missförhållanden, korruption och andra problem som kan finnas just i Sveriges internationella samarbete.

Det blir svårare att vara whistle blower.

De organisationer som undertecknat DN-artikeln (jag var en av dem i min roll som ordförande för Svenska PEN) tar bland annat exemplet med Anders Kompass. För några år sedan avslöjade han omfattande sexuella övergrepp av FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Skulle det avslöjandet ha riskerat Sveriges relationer till FN? I så fall hade det varit straffbart med den nya lagen.

Detta är förstås inte rimligt.

Det tror jag att de flesta riksdagsledamöter skulle hålla med om.

Och jag tror också att de flesta skulle hålla med om att det inte är värt att ta en sådan risk med den svenska grundlagen.

Därför borde riksdagen på onsdag rösta nej till det föreliggande förslaget. Det är inte tillräckligt utrett. Inte tillräckligt bearbetat.

Det man vill uppnå med den här förändringen är troligen något gott. I en allt mer digital värld är säkerhetsläckor ett växande problem. Men det är redan förbjudet med utlandsspioneri. Så vad är tanken med den här förändringen? Det är, tyvärr, lite oklart.

Och som med alla gummiparagrafer, som kan verka ofarliga om makten är god, kan den här lagen också komma att användas på fel sätt. Det skulle få allvarliga konsekvenser.

Alltså: gör om, gör rätt.