Bild: stock.XCHNG

Ett hundratal rika svenskar ingår i den stora skattehärva som just nu nystas upp internationellt.  Detta sedan en diskett med komprometterade uppgifter om undangömda pengar i stiftelser i Liechtenstein sålts till de tyska skattemyndigheterna. Riksskatteverket i Sverige har fått del av uppgifterna och utreder om det rör sig om undanhållande av skatt. Men namnen på de utpekade fuskarna är ännu fördolda. Varför?

Risken är att bakom denna sekretess sopar de rika och deras välavlönade advokater igen spåren. Vi kräver namnen på bordet.  Svenska folket har rätt att veta vilka svenska företagsledare som vill ha svensk barnomsorg och svensk sjukvård, men som smiter från notan, och vilka som har acceptabla förklaringar till sina pengar i Liechtenstein.

Förra året upptaxerade kammarrätten Jens Spendrup med 22 milj kr för att ha placerat aktierna i bryggeriet i en stiftelse i Liechtenstein. Den historien har ingenting att göra med de cirka 100 svenskar som nu utpekas, men antyder att bland dessa kan det finnas folk högt upp i organisationen Svenskt Näringsliv.  De som vet med sig att de finns med bland de hundra borde självmant träda fram.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt sig ogilla metoden att köpa uppgifter av en tidigare bankanställd.  Detta trots att hans ideologiska vän i Tyskland, Angela Merkel, välkomnat tillvägagångssättet, och fast den tyska skattemyndigheten redan fått så många erkännanden att man redan tio gånger om tjänat in betalningen till "tjallaren".

De borgerliga partierna i riksdagen har också bekänt färg. I onsdags beslutade de att uppmana regeringen att överväga att avskaffa skatteflyktslagen.  Formuleringar som antyder att finansminister Anders Borg är på väg att lägga ett förslag om att slopa lagen. Väl att märka, detta sker samtidigt som regeringen ursinnigt sopar de nedersta trappstegen i samhället.  Jakten på felaktiga utbetalningar av bidrag har intensifierats. Allt beskrivs som fusk och uppskattningar av hur mycket den kan röra sig om blåses upp som hårda fakta. 12 miljarder har FUT-delegationen dragit till med, trots att Försäkringskassan inte kan upptäcka mer än mellan 1.1 och 2.6 förlorade miljarder och bara en mindre del av det i rent bedrägeri.

Vad är en miljard i "tapp" på felaktiga bidrag, när skatteundanhållandet utomlands uppgår till 46 miljarder? Men de rikas skattefiffel ska tydligen mörkas, medan det påstådda fusket med bidragen görs till en jättefråga. Det finns bara ett ord för detta: klasspolitik. Ingenstans är regeringen Reinfeldts klasspolitik lika tydlig som här.