(Bild: Försvarsmakten)

debatt Det är dags att med folkligt engagemang och demokratisk organisering återuppbygga samhällets förmåga att vara mindre sårbart i kris, skriver företrädare för Nätverket mot Aurora 20 och Nätverket Folk och Fred.

Samtliga riksdagspartiers agerande i freds- och försvarsfrågan visar på en växande klyfta mellan partier och den folkliga opinionen. Det är dags att partierna talar om hur de ställer sig till svenska folkets vilja att kärnvapen avskaffas. De gäller inte minst att värdlandsavtalet med Nato utnyttjas av USA och andra länder för att påverka Sverige att inte skriva på FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Coronakrisen innebär att riksdagspartiernas försvarspolitik har visat sig vara missriktad. Det går inte att försvara sig med robotmissiler mot virus. Att föra krig och delta i bombningen i främmande länder leder till flyktingtragedier. Vad Sverige och världen istället behöver är samarbete över alla gränser för att lösa vår tids globala sociala och ekologiska kris.

Riksdagspartiernas enhälliga beslut att lägga ner den civila beredskapen ökade vår sårbarhet.

Riksdagspartiernas enhälliga beslut att lägga ner den civila beredskapen ökade vår sårbarhet. Det gjorde också beslutet att se försvaret av Sverige som mindre viktigt och istället satsa på militära insatser på andra kontinenter.

Partierna agerar så att de inte längre skapar förtroende för den förda politiken. Då är det dags att med folkligt engagemang och demokratisk organisering återuppbygga samhällets förmåga att vara mindre sårbart i kris. Något som är viktigt också i krig och även i vardagslag för att göra våra lokalsamhällen mer motståndskraftiga.

Särskilt illa är det om partier och vissa massmedier skapar yttre och inre fiendebilder. Så tycks man vilja inordna Sverige i ett stormaktsblock. Det är en hållning som leder oss allt längre bort från den politik som gav Sverige fred i närmare 200 år. Politiker kan på så sätt också utpeka inhemsk opposition mot den förda politiken som sätt att gå Rysslands ärenden. Det försvårar en saklig diskussion.

Vi undertecknare är med i två nybildade grupper: ”Nätverket Folk och Fred och Nätverket mot Aurora 20. Bägge nätverken arbetar för fred, miljö och välfärd mot militär upprustning och värdlandsavtalet med Nato. De arbetar också för att Sverige skriver på konventionen om förbud mot kärnvapen.

Den första utåtriktade aktionen som Nätverket Folk och Fred startar 8 maj är att uppmana alla att skriva under namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap! Det är ett krav som länge miljörörelsen, småbrukarorganisationer och solidaritetsrörelsen har drivit. Det får nu förnyad kraft när coronakrisen visar hur aktuellt det är och genom att fredsrörelsen sluter upp bakom kravet.

Nätverket mot Aurora 20 startar 11 maj en kampanj under de dagar som militärövningen Aurora 20 skulle ha pågått fram till 4 juni. Nätverket Folk och Fred genomför aktioner 11 maj och 30 maj mot samma övning.

Militärövningarna som kallas Aurora har inslag som bygger på värdlandsavtalet med Nato. Det för oss längre bort från alliansfriheten vilket är anledningen till att nätverken protesterar. Den nu inställda Aurora 20 ska enligt planen genomföras senare. Det motiverar till aktioner redan nu mot den kommande övningen. Protester som också riktas mot den fördubbling av militärbudgeten som riksdagspartierna med små nyansskillnader står bakom.

Vi uppmanar varje medlem i partierna, varje lokalavdelning, distriktsavdelning och gärna också rikspartier som tar fredsfrågan på allvar att ansluta sig till något av nätverken. Individer kan ansluta sig till Nätverket Folk och Fred som också har organisationer från folkrörelserna som medlemmar men ej partier. Detta nätverk som startats på initiativ av miljörörelsen för både fred på Jorden och fred med Jorden kommer att ordna återkommande möten i Sälen. Detta som motvikt till Folk och Försvars möten där Natovänner som önskar att alliansfriheten avskaffas och storföretagen fått alltför stort inflytande. Partier kan ansluta sig till Nätverket mot Aurora 20 som är inriktat på att motsätta sig värdlandsavtalet med Nato och verka för freden, miljön och välfärden.

Till varje parti och varje politiker som inte ställer sig upp för svenska folkets vilja att avskaffa kärnvapen och istället ägnar sig åt att väcka kalla krigsanda mot inhemsk fredsopinion till liv vill vi säga: Er tid är över nu. Skapandet av fiendebilder och era beslut har ökat Sveriges sårbarhet. Vi uppmanar nu till bred samling för en politik som kan försvara Sverige mot hot varhelst de kommer ifrån och med en alliansfri hållning som minskar sårbarheten.

Vi uppmanar särskilt till att Sverige moderniserar sin uppfattning om hoten i vår tid. Det är dags att ta civila beredskapen på allvar och säga adjö till ett samhälle där staten lämnar över ansvaret på individen och storföretagen för överlevnaden i händelse av kris. Det är dags för en folkrörelse över alla gränser som säger både fred på Jorden och fred med Jorden.

Ingalill Bjartén, Simrishamn, socialdemokratisk medlem i Fredskulturnätverket
Tord Björk, Kristianstad, medlem i Aktivister för fred
Michel Diaz Nocetti, Sollentuna, medlem i Nej till Nato
KG Hammar, Lund, medlem i Kristna Freds
Birgitta Hedström, Broddetorp, med i Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott samt Odlarföreningen Små Frön.
Thorsten Laxvik, Edsele, jordbrukare
Britta Ring, Stockholm, medlem i Kvinnor för fred och Gemensam välfärd
Roland von Malmborg, Saltsjöbaden, ordförande för Gröna kristna
Birger Schlaug, Vingåker, grön bloggare