Alliansen har använt sin regeringstid till att sabla ner sjukförsäkringen. Det är allmänt känt. Vad färre vet är att även den myndighet som ska fatta beslut om människors sjukpenning förtvinar. Dagens Arenas granskning visar att Försäkringskassans personal är satt under sådan press att rättssäkerheten drabbas.

På Försäkringskassans kontor i Stockholms län har personalstyrkan minskat med nästan 10 procent, eller 15 tjänster, de senaste fem åren. På en del kontor i Stockholm har personalomsättningen varit så hög som 40 procent under ett år.

Följden blir en stressig arbetsmiljö. Det är inte ovanligt att handläggare har 50-60 timmars övertid per månad. Det förekommer även att anställda jobbar över i smyg.

”Vi har signaler om gratisarbete, att man stämplar ut och fortsätter jobba eftersom man inte hinner med och känner sig pressad att visa resultat”, säger Cecilia Lofjärd från fackförbundet ST till Dagens Arena.

Många nyrekryterade väljer att säga upp sig efter bara några månader. Framför allt har Försäkringskassan svårt att behålla unga med akademisk utbildning.

Sofia, som inte vill gå ut med sitt efternamn, har jobbat på ett försäkringscenter i Stockholm i ett år. Nu har hon lämnat in sin avskedsansökan, utan att ha ett annat jobb att gå till. ”Jag har alltid varit engagerad och gjort massa saker samtidigt, men jag har aldrig varit så trött som jag är nu. Jag känner mig helt utmattad. Jag gör aldrig något när jag kommer hem”, säger Sofia.

Hon berättar att ”normaltillståndet är att kollegor går omkring med tom blick och börjar gråta när de tänker på ett visst ärende”.

Personalens svåra arbetssituation drabbar de medborgare som måste ha med Försäkringskassan att göra. Rättssäkerheten blir lidande när handläggarna saknar förutsättningar att göra ett bra jobb.

”Det som händer är att vi gör felbedömningar och att personer som har rätt till ersättning inte får det och tvärtom. Vi hinner inte utreda det som ska utredas. Det drabbar då redan utsatta personer och blir traumatiskt eftersom de tvingas överklaga. Något som långt ifrån alla orkar göra”, säger Mary Svenberg, arbetsplatsombud i Sundbyberg.

En av grundbultarna i välfärden är att människor vet att de kan få hjälp om de blir sjuka och inte kan försörja sig själva. Alliansregeringen har gett sig på den grundprincipen och monterat ned sjukförsäkringen, för att människor ska gaska upp sig och gå till jobbet i stället för att tycka synd om sig själva.

Det var inte länge sedan som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M), i strid med medicinsk expertis, sa att psykiskt sjuka borde ordineras att jobba.

Regeringens arbetslinje innebär inte att vi ska kunna gå friska till jobbet – utan att vi ska gå till jobbet oavsett vad. Det skapar ett pressat arbetsliv som gör friska människor sjuka, och sjuka människor ännu sjukare.

Mitt i detta haveri försöker Försäkringskassans personal göra rättssäkra bedömningar. De misslyckas på grund av usel arbetsmiljö. Inte ens de som är satta att administrera regeringens stenhårda arbetslinje kan leva upp till arbetslivets krav.

Det är konsekvensen av en politik som är utformad för maskiner, inte människor.