2010 hade kvinnor det dubbelt så svårt som män att få en arbetssjukdom godkänd hos Försäkringskassan. Det gäller även när kvinnor och män jobbar inom samma yrken. Det skriver TCO-tidningen.

För att få ekonomisk ersättning för en arbetsskada måste den godkännas av Försäkringskassan. Under förra året fick 11 procent av de kvinnor och 22 procent av de män som ansökte om ersättning för arbetssjukdom godkänt.