FOTO: Mikael Gustavsson/Arbetsmiljöverket

ARBETSMILJÖ Antalet anmälningar om kvinnor som blir sjuka på grund av dålig arbetsmiljö ökar. Bara var femte anmälning handlar om män, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Vi tycker att det är väldigt allvarligt. Det är viktigt att trenden bryts nu, säger Ann Ponton Klevstedt, enhetschef för statistik- och analysenheten på Arbetsmiljöverket till Ekot.

Förra året anmälde arbetsgivarna 3 500 sjukdomsfall på grund av dålig arbetsmiljö, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan. I fyra av fem fall är det kvinnor som drabbas.

Enligt Ann Ponton Klevestedt beror utvecklingen på att problemen är vanligare inom vård och omsorg, yrken som domineras av kvinnor.

– Vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor arbetar mer inom yrkena där detta sker mest, säger hon, säger hon till Ekot.

För att vända trenden krävs bland annat att arbetsgivarna tar frågorna på allvar, menar Ann Ponton Klevstedt, och regelbundet undersöker medarbetarnas hälsa.

Idag presenterades också Försäkringskassans rapport om sjukskrivningar. Enligt undersökningen minskar sjukskrivningar, samtidigt som sjukskrivningsperioderna blir allt längre.

Lars-Åke Brattlund ser positivt på de minskande sjuktalen. Samtidigt är siffrorna högre än för två sedan.

– Man måste till exempel hitta former för att anpassa arbetsuppgifter, men också att kunna få tillbaka människor på deltid. Hälso- och sjukvården behöver bli ännu bättre på att identifiera och aktivt jobba med de här människorna som riskerar att hamna utanför, säger Brattlund till Ekot.

De branscher som drabbas hårdast är vård och omsorg med 147 sjukfall per 1000 anställda, motsvarande siffra inom tillverkningsindustrin är 87.

Knappt hälften av de sjukskrivna lider av psykiska diagnoser, som stressreaktioner eller depression.

– Vi har ju sett det här under några års tid att de som jobbar i kontaktyrken, är i störst risk att drabbas av en sjukskrivning av psykiatriska orsaker, det är väldigt tydligt, säger Lars-Åke Brattlund.