Bild: Pixabay

debatt Ska tåget bli det självklara transportmedlet måste alla ombord kunna känna sig trygga. Det gäller såväl resenärer, som tågvärdar och lokförare, skriver Sekos Gabriella Lavecchia och Martin Alnebring tillsammans med EU-parlamentariker Johan Danielsson.

Att åka tåg är ett säkert och hållbart sätt att transportera sig. Det är huvudbudskapet när EU har utsett 2021 till ”det europeiska järnvägsåret”.  Från fackligt håll vill vi lyfta in ytterligare en parameter i det budskapet. För att tåg ska vara ett säkert transportmedel för resenärerna, måste tågen också vara en trygg arbetsplats för de som arbetar ombord.

Därför ser vi med stor oro på den trend som finns inom branschen med att ersätta tågvärdar med kameror. Ett av de senaste exemplen är när SL tillsammans med MTR i början av sommaren gick ut med att det inte längre ska finns någon personal på pendeltågen förutom lokföraren. I stället ska kameror göra jobbet! Att hävda att kameror kan ersätta tågvärdar är en naiv föreställning som endast är till för att tjäna pengar.

Under pandemin har antalet resande med tåg gått ner men varken hoten eller våldet har minskat.

Det är tågvärdarna som kan larma polis vid hotfulla situationer ombord eller starta hjärt- och lungräddning vid ett kritiskt läge. Det är tågvärdarna som kan ta hand om en chockad lokförare efter en påkörning eller påbörja en evakuering av tåget om det skulle behövas. Inget av detta är kameror kvalificerade för! Att inte se betydelsen av att ha tågvärdar ombord på tågen är verklighetsfrånvänt. Det är lätt att tro att de som kommer med dessa förslag inte ser värdet av det arbete som Sekos medlemmar utför. Om tågen ska kunna vara det säkra transportmedlet som EU vill behövs tågvärdar.

Som en del av det europeiska järnvägsåret stannar det så kallade ”Europe express-tåget” i Stockholm nu i helgen. Tåget kommer under sin resa runt om Europa att göra 100 stopp i 26 länder. Syftet är att lyfta de utmaningar som finns för att järnvägen i Europa ska bli det självklara valet för transporter av både personer och varor. Det är ett bra initiativ men för Seko är det viktigt att de som arbetar ombord på tågen inte glöms bort. Seko har i många år lyft problematiken med hot och våld mot tågvärdar, bland annat i rapporten ”Med hälsan som insats” (2019).

Under pandemin har antalet resande med tåg gått ner men varken hoten eller våldet har minskat. Pandemin har snarare tillfört ytterligare en dimension av potentiell otrygghet när tågvärdar ska avvisa en allt större grupp av resenärer som struntat i att köpa biljetter, framför allt på kortare sträckor. Det är oroväckande. Ska tåget bli det självklara transportmedlet måste alla ombord kunna känna sig trygga. Det gäller såväl resenärer, som tågvärdar och lokförare.

Vi hoppas därför att tågen i framtiden ska vara en säker arbetsplats där de anställda inte riskerar sin hälsa av att gå till jobbet. Vägen dit borde i stället bestå av mer satsningar på personalen. Kontinuerlig fortbildning och fungerande samverkan med andra myndigheter och järnvägsaktörer. Inte dumsnåla och verklighetsfrånvända smygbesparningar som på sikt riskerar att urholka järnvägens attraktivitet.

Menar EU allvar med att främja järnvägen är det hög tid att de även inser betydelsen av detta men även av att lyfta behovet att förbättra tågvärdar och lokförarnas arbetsmiljö. Det vinner även resenärerna på. Tågvärdarnas trygghet är resenärernas trygghet.

 

Gabriella Lavecchia,
Förbundsordförande Seko

Martin Alnebring
Ordförande Seko Spårtrafik

Johan Danielsson
EU-parlamentariker (S)