Ledare Vid Transports kongressen har ombuden enats om strategier för att motverka social dumping. Det behövs för att göra arbetslivet tryggare.

Vid Conventum i Örebro avslutas i dag Transports 35:e kongress. Under fem dagar har 208 ombud, ungefär lika många kvinnor som män, varit samlade. Förbundet organiserar bland annat chaufförer, väktare, renhållningspersonal och anställda på bensinstationer, det vill säga yrkesgrupper som på olika sätt påverkats av arbetslivets globalisering.

En central fråga vid kongressen har varit att motverka social dumping. Förbundet menar att det bland annat ska ske genom ett stärkt beställaransvar vid offentlig upphandling. Ett krav är att anlitade företag ska ha slutit kollektivavtal.

“Kampen mot arbetslivskriminaliteten är en av valets centrala frågor”

Ett steg i rätt riktning är vidare att det så kallade mobilitetspaketet som antagits av EU. Det innebär att flera nya bestämmelser införs under 2022. Däribland måste förare från åkerier i andra EU-länder anmäla från dag ett om de kör i Sverige. Det öppnar för att kräva arbetsvillkor som ligger i linje med svenska kollektivavtal.

Vid kongressen talade Livia Spera, från Europeiska Transportarbetarfederationen. Hon menade att Transports insats för att driva igenom mobilitetspaketet varit av ”största betydelse”. Men nu gäller det att se till att de nya reglerna kan realiseras. För att det ska lyckas krävs enligt Spera ett nära fackligt samarbete över gränserna.

Även Johan Danielsson (S), biträdande arbetsmarknadsminister och bostadsminister samt tidigare ledamot i EU-parlamentet, talade vid Transports kongress. I hårda ordalag attackerade han de företag som skor sig på att utnyttja arbetskraft och som ”tänjer på lagar och regler till bristningsgränsen”. Han menade att kampen mot arbetslivskriminaliteten är en av valets centrala frågor.

En annan likartad fråga som länge varit central för Transport är att få en bättre ordning på så kallade plattformsföretag. I dag tar dessa inte något arbetsgivaransvar. De som jobbar med att leverera varor har för det mesta inte någon anställning. Det innebär att företagen smiter undan sitt ansvar och enligt Transports ordförande Tommy Wreeth blir konsekvensen en osund konkurrens och ett ”utnyttjande av arbetskraft”.

I slutet av förra veckan presenterades också en svensk utredning om arbetsmiljö (SOU 2022:45) som berör dessa frågor. Förslagen i utredningen är inte lika långtgående som Transports, men de skulle ändå innebära positiva skärpningar. Ett är att en uppdragsgivare liknas vid en arbetsgivare om denna har ett huvudsakligt inflytande över en uppdragstagares arbetsmiljö. Därigenom skulle även en uppdragsgivare kunna få ett arbetsmiljöansvar. Ännu bättre är givetvis om uppdragstagarna blir anställda. Men för att få ordning på de delar av arbetslivet som blivit alltmer ”lösliga” behövs flera parallella strategier.