Marie Linder och bostadsminister Johan Danielsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet/Hyresgästföreningen.

Bostad I över tio år har hyresgäster med låg inkomst tvingats flytta på grund av chockhyra i samband med renovering. Bostadsminister Johan Danielsson menar att det har varit parlamentariskt svårt att göra något åt det. Men att utredningen om ett statligt fastighetsbolag kan vara ett steg i rätt riktning.

De senaste tio åren har många hyresgäster tvingats flytta från sina hem på grund av chockhyror i samband med renoveringar. Dagens Arena skrev nyligen om pensionären Ylva Lund som ”renovräktes” två gånger på fem år, och småbarnsmamma Linda Hammarberg som tvingades från sitt hem mitt i graviditeten. De är bara två av tusentals och problemet fortsätter än i dag.

– Det slår så otroligt direkt och hårt in i människors liv när de inte har råd att bo kvar, säger Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och tillägger:

– Samtidigt finns det en otrolig trend kring renovering. Pressbyrån på centralstation är fylld med magasin om hur du kan inreda. Men när det är dags för renovering hos dig, då kanske du tvingas flytta.

Det är över 300 000 lägenheter i miljonprogrammet som ska upprustas de kommande 30 åren. Hyreshöjningarna kan i vissa områden landa på upp emot 40-60 procent. Bostadsminister Johan Danielsson (S) menar att frågan om renovräkningar redan är stor men kommer att bli större i takt med att renoveringarna fortskrider.

Vad gör regeringen för att få bukt med problemet?

  Det har varit parlamentariskt svårt att under mandatperioden göra någonting åt det här. Vi har försökt att ta olika initiativ. Ett energieffektiviseringsstöd för att staten ska ta en del av kostnaden av renoveringar och ett förslag om mer varsam intrappning av hyreshöjningar. Men inte ens de här förslagen, som kanske inte löser hela problemet men skulle kunna underlätta, har inte gått igenom riksdagen, säger Johan Danielsson.

Han nämner också att de har ett pågående arbete i regeringskansliet för att försöka adressera problemet om renovräkningar innan valet. Ett exempel är den utredning som regeringen presenterade i torsdags om ett statligt ägt fastighetsbolag, vilket kan bli ett sätt att komma åt privata fastighetsbolag som köper upp kommunala hyreshus för att renovera och kraftigt höja hyrorna.

– Det siktar bland annat på att göra något åt de kortsiktiga ägarintressen som finns i en del områden, säger Johan Danielsson.

Hyresgästföreningen säger att de också ser positivt på ett statligt fastighetsbolag. Och att de länge har drivit frågan för att få politiken att agera i frågan om renovräkning.

– Du får gå tillbaka till när Mona Sahlin var samhällsbyggnadsminister i början på 2000-talet. Då uppvaktade Hyresgästföreningen henne och hon började skriva på ett direktiv till en utredning. Den utredningen låg sedan hos regeringskansliet tills vi påminde om den och Morgan Johansson till slut tillsatte utredningen 2015. Det sorgliga är att förslagen som presenterades i höstas, bland annat trappningsregeln, inte vunnit gehör i riksdagen, säger Marie Linder.

Hon framhåller att samtidigt som det ägda boendet subventioneras med ränteavdrag, rot-avdrag och elsubventioner, får hyresrätterna inga stöd eller skattelättnader.

– Man behandlar medborgare så olika och låter några få ta del av skatteavdrag. Vi kommer också möta de ökade kostnaderna i samband med hyresförhandlingarna, var är staten då? Stödet ska gälla alla, och alla upplåtelseformer.

Hyresgästföreningen föreslår skattereformer som låg moms på hyra och skattefria underhållsfonder för att möta renovräkningarna långsiktigt. På grund av inflationen och de ökade levnadskostnaderna vill Hyresgästföreningen också se ett införande av ett hyresavdrag på upp till 500 kronor varje månad för en normaltrea, vilket skulle kosta staten fem till tio miljarder kronor.

I Bergshamra, Solna, vill bostadsstiftelsen Signalisten totalrenovera över 300 lägenheter. Hyran ska höjas med 55 procent, vilket riskerar slå hårt mot flera hyresgäster. Dagens Arena har tidigare skrivit om hyresgästernas motstånd mot Signalisten. 78 procent av hyresgästerna har inte sagt ja till renoveringsplanerna och 66 procent har sagt nej.

Dagens Arena har sökt en representant för Signalisten. Stiftelsens marknadschef Elisabeth Latosek-Kovacs har svarat skriftligt på våra frågor.

Samtidigt som fastigheterna är i behov av upprustning, har Signalisten förståelse för hyresgäster som är oroliga över att hyreshöjningen kommer att slå hårt mot dem? Att flera kanske tvingas flytta?

Signalisten och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om hyresnivå i Bergshamra efter renoveringen, enligt bruksvärdesprincipen. För återflyttade hyresgäster tillämpas intrappning av den förhandlade hyran under tre år. Det är viktigt för oss att i nära dialog med alla hyresgäster försöka hitta bästa möjliga lösning för var och en. Det är till exempel möjligt att flytta till annan likvärdig eller mindre lägenhet i vårt bestånd och för många hyresgäster är en flytt till en mindre lägenhet inom området också ett alternativ.

Är det verkligen nödvändigt med sådan kraftig hyreshöjning? Hade det kunnat undvikas?

Bergshamra är ett av de områden i vårt bestånd som har mest akuta renoveringsbehov. Fastigheterna är uppförda i början av 1960-talet och grundfunktioner som vatten, avlopp, elledningar och ventilation behöver akut åtgärdas, vilket innebär att en total renovering av lägenheter och fastigheter är nödvändig. Vi avser inte att renovera på en högre nivå än vad som är nödvändigt och vi strävar efter att hålla kostnaderna nere så långt som möjligt. Alla våra renoveringsprojekt behöver planeras utifrån ett långsiktigt hållbart, bostadssocialt och miljömässigt perspektiv.