Farida Al-Abani och Jaime Gomez. Bilder: Oscar Stenberg

debatt I tider av pandemi blir det extra tydligt att världen fortfarande är uppbyggd på koloniala maktrelationer mellan Nord och Syd. Sverige måste vara med och bekämpa att pengar styr tillgången på vaccin, skriver Farida Al-Abani och Jaime Gomez från Feministiskt initiativ.

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uppmärksammade världen på att vi står inför ett “katastrofalt moraliskt misslyckande” om, som tidigare, höginkomstländer monopoliserar utbudet av vacciner mot det nya coronaviruset till nackdel för låginkomstländer.

Uttalandet är inte gripet ur luften. Redan i november 2020 träffades de associerade länderna vid WTO för att diskutera bland annat Indiens, Kenyas, Eswatinis och Sydafrikas förslag om att höginkomstländerna bör kunna avstå från patent och immateriella rättigheter för att möjliggöra import eller tillverka detta vaccin billigare. Höginkomstländerna gjorde det omöjligt att nå enighet i frågan. Den 4 februari i ett nytt möte diskuterade WTO samma fråga igen. Det var inte möjligt att nå en överenskommelse då heller på grund av att länderna i det globala nord insisterade på att skydda läkemedelsindustrins intressen.

Argumenten var att ett förbud skulle stoppa innovation hos läkemedelsföretag genom att beröva dem incitamentet att göra stora investeringar i forskning och utveckling. Denna anledning luktar nyliberalism lång väg. Det är väldigt bekymmersamt att Sverige, vars regering uttryckte att ett ”jämlik global tillgång till covidvaccin är av högsta prioritet”, inte gav sitt stöd till förslaget. Detta är inte förenligt med en feministisk utrikespolitik.

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen uttryckte sin förvåning över att 39 miljoner doser av covidvaccin har distribuerats i minst 49 höginkomstländer samtidigt som bara 25 doser har distribuerats i ett av världens låginkomstländer. ”Inte 25 miljoner, inte 25 000, utan bara 25”, betonade han i ett tal i Genève inför ett WHO-styrelsemöte.

Detta visar tydligt de fruktansvärda konsekvenserna när en kolonial syn tar kommandot i en fråga som på grund av sin natur kräver global rättvisa. Kolonialismen plundrar inte bara ländernas resurser, utan tar också människoliv, för varje dag som människor saknar tillgång till vaccinet. Amnesty International har påmint om att internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter och handel klargör att immateriella rättigheter aldrig bör tillämpas på bekostnad av folkhälsan.

Men nu sker alltså det motsatta. Det är de stora konglomeratens ekonomiska intressen som nu styr både produktion och tillgång till vaccin, och nekar alla människor rätt till hälsa. Dessutom har forskningen och utvecklingen av vaccinet i stor utsträckning finansierats med offentliga medel, varvid EU-staterna antar den kommersiella och ekonomiska risken om vaccinerna misslyckas eller orsakar allvarliga biverkningar. Därtill tillåter Europeiska kommissionen att behålla alla immateriella rättigheter till vaccinet. Det är de stora företagens diktatur.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att arbeta för att ta bort patenträttigheterna för vaccinet.

Enligt CNN skulle alla doser av vaccin som aviserats räcker till att vaccinera hela EU:s befolkning två gånger, Storbritannien, USA fyra gånger och Kanada sex gånger. Samtidigt skulle låginkomstländerna endast kunna vaccinera max 20 procent av befolkningen under 2021. Detta är en skam!

Feministiskt initiativ delar samma oro som Läkare Utan Gränser som varnar för förödande konsekvenser för låg- och medelinkomstländernas hälsa om de inte omgående får tillgång till vaccin mot covid-19.

Det är tydligt att koloniala förhållanden fortsätter prägla relationerna mellan världens länder. Oacceptabla ekonomiska klyftor mellan det globala nord och det globala syd främjar en fortsättning av koloniala maktrelationer. Konsekvenserna av en ojämlik världsekonomi är ett av de största hoten för hälsa och utveckling. Det är den globala patriarkala maktordningen som livnär nationalistiska tendenser och förstärker nya former av kolonialt förtryck.

Feministiskt initiativ stödjer förslaget från progressiva krafter och organisationer från det civila samhället världen över som anser att vacciner måste definieras som ett allmänt gott som inte kan kommersialiseras, eller bli föremål för kommersiell spekulation som genererar vinster till stora företag inom läkemedelsbranschen. För det sker på bekostnad av människors hälsa och välmående. Multinationella företag dikterar villkoren för internationella handelsrelationer, vilket leder till att mänskliga rättigheter och naturens rättigheter kränks.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att arbeta för att ta bort patenträttigheterna för vaccinet. Vi kräver att demokratin och de mänskliga rättigheterna respekteras, samt att regeringen tar sitt ansvar i strävan för global rättvisa.

 

Farida Al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministisk initiativ