T h Magnus Thyberg. Bilder: Spencer B Davies/Wikimedia commons och Region Stockholm.

vaccin Nu öppnar Region Stockholm telefonbokning till de stora vaccinationscentralerna. Regionen har fått kritik för att det krävs Bank-ID för att boka plats, och nu visar det sig att socioekonomiskt starka områden har högre vaccinationstäckning.

Planen har redan från början varit att ha införa en telefonbokning, något man har arbetat med sedan början av året. Det är beskedet från Region Stockholm. Att den inte införs förrän nu (onsdag 21 april) , flera veckor efter att fyra stora vaccinationscenter har öppnat – som under tiden utökats till att nu vara totalt 15 i hela regionen – är, enligt vaccinationssamordnare Magnus Thyberg, helt i linje med planen.

– Fram till nu har vi haft vårdcentralerna som navet i vaccination, så under de tre veckorna som gått nu har 85 procent av vaccinationerna av äldre gått via dem. Men nu när vi går vidare med yngre åldersgrupper och vaccinationsmottagningarna blir den viktiga delen, ser vi att det är viktigt att vi har lätt att boka vaccination även utan digital bokning, säger Magnus Thyberg.

Hade det inte varit ännu viktigare att öppna telefonbokning under faserna när de äldsta vaccineras, eftersom de är den minst digitala gruppen?

– Vi har inte gjort den bedömningen, vi har gjort bedömningen att det finns en god tillgång till vaccination via vårdcentralerna.

DN rapporterade på tisdagen om att andelen vaccinerade 70-plussare skiljer sig stort åt mellan olika stadsdelar, där 75 procent av åldersgruppen boende i välbärgade Danderyd har vaccinerats medan motsvarande siffra för fattiga Rinkeby-Kista ligger på 55 procent.

Hur ser du på att kravet på Bank-ID kanske bidragit till en ojämlik fördelning mellan vilka invånare som redan fått vaccin?

– Min bedömning är att man har kunnat nå vaccinationscentralerna, men det är svårt att informera och få beteendeförändringar i vissa områden. Därför behöver vi göra särskilda insatser där vad gäller information och kommer behöva göra det lång tid framöver. Det kommer att gå i lite olika takt.

Vad är din bedömning av varför det skiljer sig åt mellan olika områden kopplat till socioekonomi?

– Jag tror att i vissa områden är man väldigt mån om att bli vaccinerad, och söker aktivt information själv, medan man i andra delar är mer fundersam, behöver mer information och att få diskutera frågan. Det tar längre tid att övertyga folk om att vaccinera sig.

Vad gör ni för att utjämna de här skillnaderna och få fler att vaccinera sig?

– Vi översätter information till många olika språk, informerar väldigt mycket och har hälsoinformatörer ute i de socioekonomiskt utsatta områdena. Vi har mobila provtagningsenheter ute, som också pratar om vaccination. Och vi har haft webbinarier för eldsjälar och lokala viktiga personer för att berätta mer om nyttan med vaccin och risker utan, samt använder många olika digitala kanaler.

– Men det här är något vi kommer att behöva fortsätta arbeta med, och vara närvarande för att informera, när vi kommer till allmänhetens vaccination, säger Magnus Thyberg.