Nora Axelsson, Farida Al-Abani Foto: Oscar Stenström

debatt Även om vi ser brister i den lösning för ensamkommande som regeringen presenterat så vill vi att den går igenom, skriver FI:s migrationspolitiska och barnrättspolitiska talespersoner.

Under 2015 kom 163 000 personer till Sverige varav mer än 35 000 var ensamkommande barn och unga som sökte asyl. På grund av underbemanning hos Migrationsverket och låg prioritering av många ärenden har många av dessa barn utsatts för utdragna handläggningstider som skapat stor oro. Riksdagen ska snart ta ställning till förslaget som regeringen lade fram i november om utökade möjligheter till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Ett förslag som tog längre tid än nödvändigt, och som kom efter mycket press från civilsamhället, däribland från de unga som själva drabbas hårdast. Trots det har förslaget många brister.

Kombinationen av extremt långa väntetider, tveksamma åldersuppskrivningar  och mindre förtroendeingivande bedömningar av skyddsbehov har gjort att väldigt många av ungdomarna har fått utvisningsbeslut. Dessa beslut drabbar personer som varit länge i Sverige och som har börjat rota sig här. Samtidigt har de ofta ingen stark eller trygg anknytning till någon annan plats.

Vi välkomnar att regeringen har ambitionen att hantera denna ohållbara situation, men förslaget lider också av allvarliga brister.

Vi välkomnar att regeringen har ambitionen att hantera denna ohållbara situation, men förslaget lider också av allvarliga brister. Feministiskt initiativ anser att de tids- och datumbegränsningar som anges är för snäva och utgör en godtycklig begränsning av gruppen som kan få nytta av den nya regeln.

Behandlingen av ett asylärende kan inte baseras på om ansökan eller beslut registrerats hos Migrationsverket för just två och ett halvt år sedan eller mer. Feministiskt initiativ anser därför att den delen av förslagen som behandlar tidsgränser bör slopas.

Det är djupt tragiskt att Sverige har övergett permanenta uppehållstillstånd som en möjlighet för många att etablera sig här, där de aktuella gymnasiereglerna är ett av många exempel. Sverige behöver släppa tanken om att en repressiv flyktingpolitik kommer att föra något gott med sig.

Vid de tillfällen någon måste genomgå en asylprocess för att övertyga andra om att hen behöver skydd, behöver den processen vara förtroendeingivande och rättssäker.

Det finns alltså all anledning att diskutera asylprövningen och behandlingen av de som inte beviljas uppehållstillstånd i den, men vi inser att en sådan diskussion tar för lång tid för att hjälpa de ungdomar som nu befinner sig i en akut kris.

Även om vi ser brister i den lösning som regeringen presenterat så vill vi att den går igenom då detta tyvärr verkar vara det bästa riksdagen kan enas om just nu. Antalet ungdomar som försvinner ut i hemlöshet i Sverige och Europa ökar snabbt vilket redan har fört med sig mycket lidande, som bara kommer att växa om inga snabba förändringar görs.

Det viktigaste för Feministiskt initiativ är att så snabbt som möjligt ge dessa ungdomar uppehållstillstånd i Sverige, stärka och erkänna deras rättigheter och ge möjlighet till skydd och stöd. Det är för deras skull, men också för alla oss som kan få en framtid med dem i Sverige.

Fi går till val på en stärkt asylrätt där vi vill ändra det som försvagats under nuvarande mandatperiod och mer därtill. Ökat antal kvotflyktingar, ta bort hinder för familjeåterförening, uppehållstillstånd för asylsökande i utsatta situationer inklusive amnesti för de som väntat länge och permanent uppehållstillstånd som norm. Följ oss till riksdagen för politiker med en bättre migrationspolitik.

Farida Al-Abani är migrationspolitisk talesperson Feministiskt initiativ.

Nora Axelsson Håkanson är barnrättspolitisk talesperson Feministiskt initiativ.