Om du verkligen vill bilda en feministisk regering måste du höja din profil som jämställdhetspolitiker.

Första maj 2014. Stefan Löfven lovade att bilda en feministisk regering. Han talade om rätt till heltid, stopp för ofrivilliga delade turer och färre visstidsanställningar. Är Socialdemokraterna därmed ett färdigutvecklat feministiskt parti? Nej. Deras jämställdhetspolitik är fortfarande för blek. Den måste förnyas.

Det är utmärkt att Socialdemokraterna lyssnar på de kvinnodominerade LO-förbunden och driver deras frågor. Kvinnorna i vården, omsorgen och handeln sliter hårdast av oss alla men har sämst arbetsvillkor och lägst löner. Samhället måste helt enkelt börja respektera arbetarkvinnor. Löfvens löften på första maj är en start.

Men. Om Socialdemokraterna verkligen är ett feministiskt parti måste de göra en djupare analys. Kvinnors dåliga arbetsvillkor och låga löner beror inte minst på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det svenska samhället är fortfarande byggt på vanföreställningen att kvinnor och män är bra på olika saker och att det ”manliga” är mer värt än det ”kvinnliga”.

Kvinnor tjänar 14 procent mindre än män, i genomsnitt. Om deltiderna tas med i beräkningen tjänar kvinnorna nästan 25 procent mindre än männen. Under ett helt arbetsliv motsvarar det drygt 3,6 miljoner kronor. Det leder helt skandalöst till att varannan kvinna får fattigpension.

Svenska kvinnor och män jobbar i genomsnitt lika mycket, åtta timmar per dag. Men medan männen arbetar på jobbet och får lön och pensionspoäng, så utför kvinnorna en stor del av sitt arbete obetalt i hemmet. En genomsnittlig kvinna arbetar 47 minuter mer per dag i hemmet än en genomsnittlig man. På ett år blir det sju veckor mer.

Alla seriösa bedömare är överens om att en delad föräldraförsäkring – som skulle göra att kvinnor och män delar mer lika på försörjning och hemarbete – är viktig för att bryta könsorättvisorna. Därför kräver LO en tredelad föräldraförsäkring. Men Socialdemokraterna vågar inte gå i fackets fotspår. De mumlar om en ynka pappamånad till. Stefan Löfven nämnde inte ens föräldraförsäkringen i sitt första maj-tal.

S-ledaren missade även chansen att kritisera alliansregeringen ur ett feministiskt perspektiv. 2011 höll Fredrik Reinfeldt ett uppmärksammat jultal och lovade ökat stöd till kvinnojourerna. Det blev bara några korvören, sett till behovet. En handfull kvinnojourer har tvingats stänga under senare år, berättar Roks i ETC. Två kvinnojourer i Norrbotten kan inte längre ha kvar sin betalda personal. De tvingas förlita sig helt på ideella krafter.

En feministisk socialdemokratisk statsministerkandidat måste naturligtvis avslöja alliansens tomma löften. Sverige är fortfarande ett land med könsförtrycket djupt inbäddat i strukturerna – och regeringen har bara gjort det värre. Därför växer Feministiskt Initiativ så det knakar. De svarar mot en feministisk längtan hos väljarna som de etablerade partierna hittills inte lyckats tillfredsställa.

Stefan Löfven, både feministerna och jämställdhetspolitiken kräver mer än du hittills levererat. Om du verkligen vill bilda en feministisk regering måste du höja din profil som jämställdhetspolitiker.