LIMBO En ny tankesmedja har sett dagens ljus. Dess skapare, Hans Hallerfors, presenterar här hela det supermoderna programmet.

Coronapandemin har visat att vi behöver tänka nytt – och det snabbt. Många äro rösterna som kräver en ny företagspolitik – och varför inte genast göra slag i saken – och börja där det en gång i tiden gick riktig fel, nämligen för sisådär hundra år sedan.

 

  • Vi behöver en företagsvänlig arbetsmarknadslagstiftning. Det kostar för mycket att anställa folk. Bort med arbetsgivaravgifterna – och modernisera arbetsrätten!
    Allmän visstidsanställning ska vara utgångspunkten på arbetsmarknaden och LAS måste avskaffas lika snabbt som ett kärnkraftsverk. Arbetstidslagen, Medbestämmandelagen, Arbetarskyddslagstiftningen, ja, all den lagstiftning som hämmat företagsamheten i vårt land behöver förändras till förmån för det breda företagarkollektivet.

 

  • All grundläggande välfärd ska vara privat. Med egenfinansiering och privata försäkringar får somliga ett bättre stöd än andra vid t ex sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom.

 

  • Endast genom marknadshyror kan den dysfunktionella bostadsmarknaden fås att fungera. Låt hyrorna regleras av tillgång och efterfrågan. Betalningsmöjligheten – och möjligen ditt kontaktnät – ska vara den enda avgörande faktorn. På så vis kan man avveckla såväl hyresnämnder, bostadsförmedlingar och meningslösa förhandlingar om hyresnivåer.

 

  • Modernisera grundlagarna. Samhället har ju förändrats mycket sedan 70-talet. Regeringsformen har liksom inte hängt med. Det är dags att modernisera Sveriges grundlagar så att de motsvarar dagens krav på ett företagarvänligt klimat. I regeringsformen sägs bland annat ”Individens personliga, ekonomiska, kulturella och sociala välfärd skall vara den offentliga maktens mål, till vilket hör rätten till arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet.” I ett företagarvänligt samhälle med valfrihet för alla är samhällets ansvar för t ex arbete och bostäder av underordnad betydelse. I stället bör äganderätten stärkas eftersom den utgör själva grundvalen för individens frihet.

 

  • Ägande och förmögenhet är grunden för företagande. Företagande är grunden till välstånd. Därför är det rimligt att de demokratiska valen moderniseras och anpassas till företagandets villkor genom s k graderade skalor vid val till beslutande församlingar på samma sätt som gäller inom näringslivet.

 

Tankesmedjan Limbo
genom
Hans Hallerfors


(Till vardags redaktör för tidskiften Intra)