Ny teknik som kan avlasta personalens arbete är fantastiskt, men när produktutvecklingen görs på bekostnad av samma personal som ska avlastas har något blivit fel. 

Dagens Nyheter rapporterade i veckan om att historielärare vid Thorildsplans gymnasium tvingas lägga 20 timmar av sin redan hårt belastade arbetstid på att skanna in prov till ett AI-företag. Personen bakom företaget har begärt ut samtliga historieprov med provsvar, betyg och eventuell betygsmatris från alla lärare de senaste tre åren. Jurister på Stockholms stad har slagit fast att offentlighetsprincipen ger företaget rätt att begära ut materialet. Nu ska lärarna på gymnasieskolan skyndsamt skanna in och sammanställa materialet till pdf-dokument som kan skickas ut via e-post. Lärarna räknar med att behöva lägga ungefär tjugo timmar vardera för att utföra arbetet.

AI-företaget som nu begär ut material från kommunala skolor tycks ha kommit på en lösning på det problemet – låt lärarna göra jobbet

Att träna upp en AI-modell är inte överdrivet svårt. Enklare modeller kan vem som helst med mindre statistik- och programmeringskunskaper träna upp på en vanlig laptop. Svårigheten med AI-modeller är framförallt att de behöver väldigt mycket data för att bli bra, och att samla in och sammanställa stora mängder data tar tid och blir väldigt dyrt. AI-företaget som nu begär ut material från kommunala skolor tycks ha kommit på en lösning på det problemet; låt lärarna göra jobbet. Med det i åtanke är det lätt att hålla med en av lärarna i DNs reportage; “Offentlighetsprincipen är till för att granska makten, inte för att stjäla och tjäna pengar på vårt arbete”.

Vad som provocerar mest i denna historia är svårt att avgöra. Är det att offentlighetsprincipen kan nyttjas för att enskilda företag ska tjäna pengar på material som vi bekostat gemensamt? Är det att friskolor, genom sitt undantag från offentlighetsprincipen, slipper detta extra arbete som drabbar kommunala lärare? Eller är det att lärare måste lägga arbetstid på att utföra arbetsuppgifter som både tränger undan och dessutom är helt frånskilda deras ordinarie arbetsuppgifter?

Hur man löser situationen återstår att se, men några saker måste ändras.

Viktigast av allt är såklart att lärarna själva inte ska behöva lägga arbetstid eller – som det säkert finns risk för – fritid på att sammanställa den begärda informationen. Om informationen nu ska lämnas ut, borde den som begärt ut materialet själv få kliva in i arkivet och skanna in informationen, så får vi se om lönsamhetskalkylen för företaget håller.

Därefter måste regelverket ändras så att samma regler gäller för kommunala skolor som för friskolor. Redan idag tvingas kommunala skolor ta större ansvar än friskolor till samma ersättning. I nästa steg borde Skolverket och andra relevanta myndigheter sätta igång ett arbete med att ta fram ett gemensamt verktyg som kan komma alla skolor till del, utan att ta lärarnas arbetstid i anspråk för att tränas upp.

Innovation och ny teknik inom näringslivet är fantastiskt, men produktutveckling ska inte ske med gemensamma skattemedel som dessutom tränger undan arbetstid för lärare.